Cello og noder

Kunstnerisk udvikling

Læs om de aktuelle KUV-projekter i menuen til venstre

KUV-FORUM

KUV-FORUM er et forum, der samler, faciliterer og udvikler KUV-arbejdet på DKDM. I KUV-FORUM mødes arbejdsgrupper, der er samlet omkring fælles KUV-interesser. Her giver kolleger input og sparring til hinandens projekter, ideer og begreber afprøves, videooptagelser gennemgås, optagelser gennemlyttes, tekster læses – kort sagt: KUV-arbejde deles, udvikles og udfordres i fællesskab og på tværs af faggrupper. KUV-FORUM bestyres af adjunkt, ph.d. Anne Gry Haugland, der løbende formidler forrummets arbejde på DKDMs hjemmeside samt ved DKDMs FOKU-inspirationsdage.

I 2015-2016 arbejder en gruppe bestående af professor Bine Bryndorf (orgel/kirkemusik), uddannelsesleder og adjunkt Søren Rastogi (klaver), professor Morten Zeuthen (cello) og Anne Gry Haugland med et fælles udviklingsprojekt med arbejdstitlen "Musikeren i spejlkabinettet". Projektet samler erfaringer og resultater fra tre KUV-projekter i en fælles refleksion over den viden, der genereres, når kunstnere undersøger deres egen indstuderingspraksis – herunder  hvordan selve undersøgelsen indvirker på selvsamme praksis.

Læs KUV-FORUM's artikel "Musikeren i spejlkabinettet" (2017)