Optagelsesprøve

Optagelsesprøver

Der er optagelsesprøve til konservatoriets uddannelser. Indholdet af prøven afhænger af hvilken uddannelse du søger

Sådan søger du

Optag på bacheloruddannelser på Danmarks musikkonservatorier er koordineret mellem samtlige danske konservatorier og søges gennem musikuddannelser.dk. Du kan søge optagelse på flere konservatorier og på flere instrumenter i prioriteret rækkefølge.

Kandidat-, solist- og efter/videreuddannelser er ikke koordineret mellem konservatorierne. Du skal dog stadig søge om optagelse gennem musikuddannelser.dk. Det er en forudsætning for optagelse på kandidatniveau, at du har en bacheloruddannelse.

Ansøgningsfrister

Musikuddannelser.dk er åbent for ansøgninger til bachelor- og kandidatuddannelser fra midten af oktober. Der åbnes for ansøgning til solistuddannelser fra 15. december. 

Følgende ansøgningsfrister er gældende:

  • 1. december kl. 12: Bachelor-, kandidat-, og orkesterdirigentuddannelserne
  • 1. februar kl. 12: Operaakademiet
  • 1. april kl. 12: Solistuddannelser

Hvis fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag kl. 12.00.

Bemærk: Andre deadlines for ansøgere fra ikke-EU/EØS-lande

Svar på ansøgning 

Konservatoriet sender svarbrev på ansøgning til bacheloruddannelserne 15. marts og til kandidatuddannelserne medio april. Vær opmærksom på, at mailen kan ligge i dit spamfilter.

Indholdet af optagelsesprøven

Optagelsesprøven er afhængig af, hvilket instrument du søger ind på. Find dit instrument i hovedmenuen til venstre. 

Alle optagelsesprøver og optagelse af studerende sker efter de generelle regler og forudsætninger for optagelse og optagelsesprøver ved konservatoriet. Husk at læse disse regler grundigt før du sender din ansøgning. 

Planen for optagelsesprøverne

Hent foreløbig plan over solistoptagelsesprøverne 2017

Infomøde for ansøgere

Konservatoriet inviterer til informationsaften om DKDM's uddannelser og optagelsesprøven i teori og hørelære: Onsdag 5. oktober 2016 kl. 17-19. Derefter er der gratis debutkoncert. 

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. optag/ansøgning, er du velkommen til at sende en mail til: admission@dkdm.dk

 

Hvornår afholdes optagelsesprøverne? 

Bachelor- og kandidatuddannelsernes optagelsesprøver afholdes primært i januar og februar. Solistuddannelsernes optagelsesprøver afholdes primært i juni. Optagelsesprøven varer flere dage med hovedinstrument en dag og prøver i almene fag på andre dage. Alle ansøgere får nærmere besked om deres optagelsesprøve på den mailadresse, der er angivet i ansøgningen. Hvis du ikke har fået en mail, beder vi dig checke dit spamfilter, før du kontakter os.