Blockfløjte

Blokfløjte

Du kan vælge optagelsesprøven på flere niveauer på konservatoriet: 

Bacheloruddannelsen

Optagelsesprøven består af følgende dele: 

Hovedfag

Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet skal du aflevere en repertoireliste over de valgte værker, som vil blive fremført under optagelsesprøven. Hovedfagsprøven består af disse tre typer prøver:

1. Bundne/selvvalgte opgaver, etuder, skalaer

 • Samtlige skalaer og treklange i et omfang, der bedst udnytter hele instrumentet
 • En etude fra Frans Brüggen: "5 Etudes for Finger Dexterity"
 • Selvvalgt opgave: En sonate fra højbarok af sværhedsgrad som f.eks. G.P. Telemann: Sonate i C dur fra "Der gertreue Musikmeister"
 • Selvvalgt opgave: Et værk fra nyere tid af sværhedsgrad som f.eks. Hans Martin Linde: Music for a Bird

2. Tilstillet opgave

En tilstillet opgave sendes til ansøgerens e-mailadresse 7 dage før optagelsesprøven

3. Prima vista-spil

Du vil blive præsenteret for et stykke musik, der skal spilles prima vista. 

Hovedfagsprøvens varighed er inkl. votering og stemning 40 min. 

 

KARAKTERGIVNING

Der gives tre særskilte karakterer. Én for hver af ovenstående prøver. Den samlede hovedfagsprøve er kun bestået, hvis du mindst har opnået karakteren 02 i alle prøver. Er hovedfagsprøven bestået, går ansøgeren videre til prøver i almene fag. Disse prøver er ens for samtlige bacheloruddannelser.

 

Kandidatuddannelsen 

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve. 

Ansøgeren skal fremføre: 

 • G. Ph. Telemann Fantasi nr. 2 for soloblokfløjte (Tonarten er c-mol på altfløjte eller a-mol på voiceflute) 

Prøvens varighed maks. 20 minutter (inkl. votering 30 min.)

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af to interne censorer

Solistuddannelsen

Ansøgningsgebyr pr. 1. januar 2017

Når du ansøger, skal du indbetale 500 kr. i gebyr til følgende konto:
Reg.: 3001 kontonr.: 640 3727. Husk altid at anføre dit navn. Ellers kan vi ikke se, hvor pengene kommer fra.

Ved internationale overførsler:
SWIFT/BIC: DABADKKK IBAN-nr.: DK92 3000 0006 4037 27. Husk også her at anføre navn.

Prøvens forløb, bedømmelse og indhold

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve, der afvikles i to runder. 

I 1. runde skal du fremføre et program af 20 minutters varighed. 

Et optagelsesudvalg bedømmer præstationen med "bestået/ikke bestået". 

Hvis du består 1. runde, fortsætter du til 2. runde, der afvikles så hurtigt som muligt efter 1. runde. De to runder kan afholdes på forskellige dage. 

I 2. runde skal du fremføre et program af 30 minutters varighed. 

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

 

Repertoire

Repertoiret er selvvalgt, idet dog følgende regler gælder: 

 • Der må ikke være sammenfaldende værker ved de to runder
 • Der fremføres værker fra mindst to perioder

Eksempler på repertoirets art og sværhedsgrad: 

 • Hotteterre: Suite i e-mol for altblokfløjte og b.c.
 • K. Badings: Sonate for sopranblokfløjte og cembalo 
 • J. S. Bach: Obligat blokfløjtestemme til Kantate BWV 39, arie nr. 5: Höchster, Was ich habe, eller tilsvarende moderne værk
 • G. Ph. Telemann: Kvartet i d-mol (fra Taffelmusik II, 1733) for altblokfløjte, tværfløjte, obo el. B.c. 
 • G. Ph. Telemann: Fantasi i E-dur for altblokfløjte solo
 • Sammartini: Koncert i F-dur for sopranblokfløjte, strygere og b.c.