Early music

Tidlig musik/historiske instrumenter

Du kan vælge optagelsesprøven på flere niveauer på konservatoriet: 

Bacheloruddannelsen

Optagelsesprøven består af følgende dele:

Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet skal du aflevere en repertoireliste over de valgte værker, som vil blive fremført under optagelsesprøven.

Hovedfagsprøven består af en bunden opgave, et selvvalgt værk og prima vista-spil.
Ansøgere på cembalo skal ikke aflægge prøve i klaver som alment fag.

1. prøve
Bundne opgaver alt efter instrument:

Barokviolin En skalaøvelse fra Geminianis "Art of playing on the Violin Essempio XIV"
En ornamenteret Adagio fra Corelli op. 5
Minimum to satser (hurtig og langsom) af G. F. Händel, G. P. Telemann, A. Vivaldi eller J. S. Bach
Barokcello
Ricercare af Diego Ortiz
Ricercare af Domenico Gabrielli
2 satser fra solosuiter af J.S. Bach
Gambe
Alle skalaer i 3 oktaver
Ricercare af D. Ortiz
Et værk eller en sats fra et værk skrevet af f.eks. Händel, Telemann eller K. F. Abel
Et værk eller en sats af en fransk komponist som Marin Marais, de Machy eller lignende.
Lut
Samtlige skalaer i tre oktaver
En fantasi eller præludium af f.eks. John Dowland, eller lignende sværhedsgrad
En selvvalgt opgave, frit valg afhængigt af instrument (renæssance/baroklut, theorbe, ærkelut, barokguitar) gerne fransk eller italiensk barok
Baroktrompet
C-dur skala op til høje C på C-barok trompet (a=416Hz)
Ricercata eller sonate af Girolamo Fantini
G. F.Händel: starten af Messiah-arien “The trumpet shall sound”
Et værk eller en sats fra f.eks. Händel suite, Purcell sonate eller lign.
Traversfløjte
Et værk eller en sats fra et værk skrevet for travers af en fransk komponist eller i fransk stil
Et værk eller en sats skrevet for travers i valgfri stil
Cembalo
Et udvalg fra Pieces de Clavecin - Rameau, Couperin, d'Anglebert, eller lignende
Et Preludium (med fuge) og en to-stemmig invention af J.S. Bach
En sonate af Scarlatti

Der kan søges om dispensation til at udskifte et eller flere af ovenstående værker med repertoire fra optagelsesprøverne på tilsvarende moderne instrumenter. Der kan ligeledes søges om dispensation til at aflægge optagelsesprøve på moderne instrument i stedet for historisk instrument. Der skal ansøges senest 14 dage inden optagelsesprøvens afholdelse.

2. prøve: Tilstillet opgave
En tilstillet opgave, som sendes til ansøgerens e-mailadresse 7 dage før optagelsesprøven.

3. prøve: Prima vista-spil
Ansøgeren prøves i prima vista-spil.

Karaktergivning

Der gives 3 særskilte karakterer. 1 i hver af ovenstående prøver. Den samlede hovedfagsprøve er kun bestået, hvis du har mindst opnået karakteren 02 i alle prøver. Er hovedfagsprøven bestået, går ansøgeren videre til prøver i almene fag. Disse prøver er éns for samtlige bacheloruddannelser.

Kandidatuddannelsen

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve. Du skal ved prøven fremføre en bunden opgave og et selvvalgt værk. Desuden prøves der i prima vista-spil. Prøvens samlede varighed ca. 20 minutter. 

Bundne opgaver alt efter instrument:

Violin J.S. Bach: Loure og Gavotte fra Partita E-dur BWV 1006 (soloviolin) 
Bratsch J.S.Bach: 1. og 2. sats fra Gambasonate nr. 3 g-mol BWV 1029
Cello Domenico Gabrieli Sonate nr. 1 G-dur
Blokfløjte G. Ph. Telemann Fantasi nr. 8 i e-mol for soloblokfløjte (gerne voiceflute) 
Traversfløjte G. Ph. Telemann Fantasi for solofløjte nr. 2 a-mol
Trompet Händel suite i D for trompet, strygere og continuo OG et eller to af Girolamo Fantini's Ricercari efter ansøgers eget valg i valgfri toneart.
Cembalo J.S. Bach: Allemande og Courente fra Partita c-mol BWV 826 
Hammerklaver En etude af Moscheles fra op.70 eller op.95 og en rondo af C.P.E. Bach
Lut Baroklut: Silvius Leopold Weiss (1686-1750) Passacaglia D-dur eller
Renæssancelut: Francesco da Milano Ricercar 15 (nummeret fra Edition af Arthur Ness; kilde Siena Lute Book f.32v.) eller
Theorbe: Giovanni Girolamo Kapsberger Libro qurto d’Intavolatura di chitarone: Toccata quinta
Viola da gamba J. S. Bach: 1. og 2. sats fra sonate i G-dur for viola da gamba med obligat cembalo
Harpe To kontrasterende stykker fra før 1800 (f.eks. en fantasi og en dans) og et sang-akkompagnement fra før 1800
Continuo for akkordinstrumenter (cembalo/orgel, lut/guitar, harpe etc)
Bemærk - der prøves kun i følgende selvvalgt repertoire:
  1. et vokalværk af C. Caccini eller C. Monteverdi. 
  2. et konstraterende barokværk. 
  3. et solostykke som viser ansøgerens færdigheder på hans/hendes instrument.
Obo  En Partita fra Kleine Kammermusik af Telemann (fx nr. 4 i g-mol). En Suite af Hotteterre, Anne Danican Philidor eller Pierre Philidor (fx Hotteterre op. V nr. 3 transp. til C-dur)
Naturhorn
1. og 2. sats af Mozart hornkoncert i Es-dur KV 447 eller 1. og 2. sats af Mozart hornkoncert i Es-dur KV 495. Derudover ønskes et orkesteruddrag på barokhorn: Enten Quoniam fra Bachs h-mol messe eller Va tacito fra Händels Julius Cæsar.
Hvis ansøger ikke råder over både barok og wienerklassisk horn, kan der findes et alternativ.

Prøvens varighed maks. 20 minutter (inkl. votering 30 min.). 

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af to interne censorer.

For prøven i continuo for akkordinstrumenter er den optagelsessøgende selv ansvarlig for medvirkende sang og/eller instrumentalsolister 

Der er til uddannelsen et begrænset antal studiepladser. Der vil blive truffet afgørelse om optagelse blandt de bedst kvalificerede ansøgere. Ved bedømmelsen indgår dokumentation for adgangsgivende uddannelse og eventuel erfaring med tidlig musikinstrumenter samt vokalstilfornemmelse. Ansøgere uden decideret uddannelse i tidlig musik opfordres til at vedlægge dokumentation for deres erfaring med tidlig musik. Ved optagelsen tages der endvidere hensyn til det professionelle musiklivs behov.

Solistuddannelsen

Ansøgningsgebyr pr. 1. januar 2017

Når du ansøger, skal du indbetale 500 kr. i gebyr til følgende konto:
Reg.: 3001 kontonr.: 640 3727. Husk altid at anføre dit navn. Ellers kan vi ikke se, hvor pengene kommer fra.

Ved internationale overførsler:
SWIFT/BIC: DABADKKK IBAN-nr.: DK92 3000 0006 4037 27. Husk også her at anføre navn.

Prøvens forløb, bedømmelse og indhold

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve, der afvikles i to runder. 

I 1. runde skal du fremføre et program af 20 minutters varighed. 

Et optagelsesudvalg bedømmer præstationen med "bestået/ikke bestået". 

Hvis du består 1. runde, fortsætter du til 2. runde, der afvikles så hurtigt som muligt efter 1. runde. De to runder kan afholdes på forskellige dage. 

I 2. runde skal du fremføre et program af 30 minutters varighed. 

Repertoiret er selvvalgt. Der må ikke være sammenfaldende værker ved de to runder.

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.