Kurser i efteråret 2016

Læs om DKDM's efteruddannelsestilbud

Følgende kurser udbydes i efteråret 2016:

 1. Musikdidaktiske færdigheder
 2. Hørelære
 3. Lydteknik for musikere og komponister
 4. Solistisk orgelspil (kunstspil)
 5. Liturgisk orgelspil (kirkespil)
 6. Cembalo og generalbasspil
 7. Stemmediagnose

1. Musikdidaktiske færdigheder

Kurset udbydes i samarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol, Det Kongelige Danske Konservatorium (DKDM) og Rytmisk Musikkonservatorium (RMC).

Forløbet tager afsæt i egen musikalsk pædagogisk praksis og har til formål at udvikle denne. Vi har fokus på musikalsk ledelse af større grupper af børn og unge i folkeskolealderen.

Undervisningen har fokus på konkret udvikling af egen undervisningspraksis dels gennem observation af og deltagelse i forskellige gæstelæreres undervisning, dels udvikling og afprøvning af eget materiale under musikalsk og pædagogisk supervision af vejledere fra Metropol, DKDM og RMC. Du får anledning til at reflektere over hvordan du bruger musikalske arbejdsredskaber og sammensætter relevante undervisningsforløb. 

Det får du ud af modulet
Som studerende kommer du i besiddelse af musikalske kundskaber og færdigheder med henblik på at kunne igangsætte og lede forskelligartede musikpædagogiske forløb på en kvalificeret og inspirerende måde. Derudover bliver du i stand at tilrettelægge og lede musikforløb. Derved har du forudsætninger for at igangsætte, vejlede og videreudvikle musikalsk skaben på levende og varieret vis, med de solide håndværks- og udtryksmæssige færdigheder i musikudøvelse. 

Det faglige indhold

 • Instrumentkundskab og elementære spillefærdigheder på instrumenter, der forekommer i almindelig musikalsk sammenspil
 • Sang og brugsklaver som redskaber i musikundervisning
 • Musikteoretiske støttediscipliner, herunder hørelære, musikteori, satslære og aflytning
 • Et bredt udsnit af stilarter, genrer og musik fra forskellige kulturer, aktiviteter inden for musik og bevægelse
 • Ledelse af musikalske aktiviteter, instruktion og vejledning
 • Metodik i musikundervisning, fx kormetodik, sammenspilsmetodik, progression, differentiering
 • Komposition, improvisation og arrangement i forskellige stilarter og genrer, herunder med inddragelse af it
 • Tilrettelæggelse og analyse af skabende musikalske processer.

Målgruppe
Uanset om du er lærer, formidler eller leder vil du få styrket dine kompetencer til at udvikle  pædagogisk arbejde med musik – i folkeskole, musikskole, SFO/klubber m.fl.

Kursusstart: 16. september 2016
Fredage kl. 9-13: 16/9, 23/9, 7/10, 14/10, 28/10, 11/11, 18/11, 25/11 og 9/12 2016 samt 6/1 2017 (herefter prøve)

Sted: Metropol, Nyelandsvej 27-29, 2000 Frederiksberg

Pris: 9.900 kr.

Tilmelding:
Link til tilmelding via Metropol
OBS! Ansøgningsfristen til kurset Musikdidaktiske færdigheder er 31. august 2016 kl. 12.

2. Hørelære

Indhold: Inden for egne færdigheder vil indholdet centrere sig omkring fagets hovedområder: Melodi, rytme og høring, men også andre discipliner som eksempelvis transponering og partiturspil kan indgå.

Deltagerne vil desuden få kendskab til fagets forskellige undervisningsmetoder - og materialer og kurset vil indeholde praktiske undervisningssituationer hvor deltagerne underviser hinanden internt på holdet.

I forbindelse med tilmeldingen udfyldes et kort spørgeskema, hvor eget færdighedsniveau angives og forventninger til kurset præciseres.

Formål: At udvikle deltagernes færdigheder i hørelære, både i relation til deltagernes egne færdigheder - og med henblik på at kunne forestå en undervisningssituation.

Målgruppe: Personer med musikfaglig baggrund, der ønsker at videreudvikle deres hørelærefærdigheder således at eget niveau styrkes samt jobmulighederne som udøvende musiker og musikpædagoger forbedres

Sted: Kurset foregår på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rosenørns allé 22, Frederiksberg C

Undervisere: Erik Højsgaard, Per Bundgård, Gorm Larsen, Klara Rylander og Kasper Hedegaard

Mødetider: Torsdage 10-12

Antal deltagere: 4-6

Kursusstart: September 2016

Antal timer: 10 gange af 2 timer = 20 timers undervisning. Der forventes forberedelse til hver undervisningsgang, hvilket medfører en varighed på 37 timer

Ansøgningsfrist: 1. september 2016

Pris: 4000 kr.

3. Lydteknik for musikere og komponister

Indhold:

 • Hvad er lyd, ørets opbygning, akustik
 • Lydudstyr, herunder mikrofoner, mixerpulte, computerbaseret optagelse, signalprocessering.
 • Gennemgang af de forskellige faser i en indspilning (forberedelse, indspilning, redigering, mix, mastering)
 • Praktiske indspilnings-sessions undervejs
 • ”Hands on” på udstyret undervejs
 • Vi dykker også ned i multisporsoptagelser fra produktioner, der allerede er udgivet
 • Undervisningen foregår i lydstudier og sale på DKDM

Formål: Formålet er at give deltagerne et grundlæggende kendskab til arbejdsprocessen omkring indspilning og redigering af musik. Man vil blive klædt på til at kunne lave gode optagelser på egen hånd. Forløbet vil desuden give musikere, der til tider er med til indspilninger, en værdifuld forståelse for de processer der er i spil når man optager musik. En del af undervisningen vil foregå som e-learning.

Målgruppe: Alle der er interesserede i musik-optagelse

Sted: Kurset foregår på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rosenørns allé 22, Frederiksberg C

Underviser: Jesper Andersen

Mødetider: Efter aftale i efterårssemestret 2016.

Kursusstart: Efter aftale i efterårssemestret 2016.

Antal deltagere: Minimum 4, max. 10

Antal timer: I alt 16 timer (typisk fire lektioner á fire timer)

Ansøgningsfrist: 1. september 2016

Pris: 4000 kr.

4. Solistisk orgelspil (kunstspil)

Indhold: Arbejde med klart defineret emne, valgt af deltageren, f.eks. en større cyklus af Messiaen eller J. S. Bach, ny dansk orgelmusik eller udvalgte værker fra anden bestemt stilistisk periode. 

Formål: At styrke og videreudvikle deltagerens tekniske og musikalske kundskaber inden for det valgte fag-/emneområde.

Målgruppe: Organister med diplom- og kandidatuddannelser. 

Sted: En af de af konservatoriet benyttede kirker (aftales med læreren).

Undervisere: Bine Bryndorf, Hans Davidsson og Hans Ole Thers.

Mødetider: Aftales med den enkelte lærer (typisk én eller to gange om måneden).

Kursusform: Eneundervisning - og små hold hvis dette er muligt og relevant. 
Kursusplan for efteruddannelsen tilrettelægges i samarbejde mellem lærer og kursist. Efter afsluttet efteruddannelse får deltageren et kursusbevis af DKDM.

Kursusstart:  Efter aftale med den enkelte underviser.

Antal timer: 8 timer

Ansøgningsfrist: 1. september 2016

Pris: 10.500 kr. inkl. moms. 
Det er muligt at søge Kirkeministeriets Kompetencefond til denne efteruddannelse.

5. Liturgisk orgelspil (kirkespil) 

Indhold: Videreudvikling af egne færdigheder i salmespil, udformning af for- og efterspil og improvisation til gudstjenestebrug. 

Formål: Fordybelse og fornyelse af nævnte emneområder.

Målgruppe: Organister med diplom- og kandidatuddannelser. 

Sted: En af de af konservatoriet benyttede kirker (aftales med læreren).

Undervisere: Bine Bryndorf, Hans Davidsson og Hans Ole Thers.

Kursusform: Eneundervisning - og små hold hvis dette er muligt og relevant. 
Kursusplan for efteruddannelsen tilrettelægges i samarbejde mellem lærer og kursist. Efter afsluttet efteruddannelse får deltageren et kursusbevis af DKDM.

Mødetider: Aftales med den enkelte lærer (typisk én eller to gange om måneden).

Kursusstart: 
Efter aftale med den enkelte underviser.

Antal timer: 8 timer

Ansøgningsfrist: 1. september 2016

Pris: 10.500 kr. inkl. moms. Det er muligt at søge Kirkeministeriets Kompetencefond til denne efteruddannelse.

6. Cembalo og generalbasspil 

Formål: Videreudvikling af færdigheder i at spille cembalo og i at spille fra en becifret bas.

Indhold: Undervisningen vil individuelt blive tilpasset hver enkelt deltagers niveau og færdigheder. Der arbejdes med et afvekslende kirke- og kammermusikrepertoire i forskellig sværhedsgrad, som deltageren er med til at udvælge. Deltageren kan efter aftale selv medbringe musikere til sammenspil. 

Målgruppe: Organister med diplom- og kandidatuddannelser. 

Sted: En af de af konservatoriet benyttede kirker (aftales med læreren).

Undervisere: Bine Bryndorf, Hans Davidsson og Hans Ole Thers.

Mødetider: Aftales med den enkelte lærer (typisk én eller to gange om måneden).

Kursusform: 
Eneundervisning - og små hold hvis dette er muligt og relevant. 
Kursusplan for efteruddannelsen tilrettelægges i samarbejde mellem lærer og kursist. Efter afsluttet efteruddannelse får deltageren et kursusbevis af DKDM.

Kursusstart: Efter aftale med den enkelte underviser.

Antal timer: 8 timer

Ansøgningsfrist: 1. september 2016

Pris: 10.500 kr. inkl. moms. Det er muligt at søge Kirkeministeriets Kompetencefond til denne efteruddannelse.

7. Stemmediagnose

Nærmere beskrivelse følger snarest.

Sted: Kurset foregår på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rosenørns allé 22, Frederiksberg C

Undervisere: Susanna Eken

Antal deltagere: 9-10

Antal timer: 30

Ansøgningsfrist: 1. september 2016

Pris: 4000 kr.