juniore

Kurser i foråret 2017

Læs om DKDM's efteruddannelsestilbud

Følgende kurser udbydes i foråret 2017:

 1. Hørelære
 2. Skoleorkester - hvordan?
 3. Musikformidling for børn og unge
 4. Børnekorledelse
 5. Solistisk orgelspil (kunstspil)
 6. Liturgisk orgelspil (kirkespil)
 7. Cembalo og generalbasspil
 8. Repertoireudvikling for guitarorkester/ensemble
 9. Stemmeteori
 10. Musikpædagogik

1. Hørelære

Indhold: Inden for egne færdigheder vil indholdet centrere sig omkring fagets hovedområder: Melodi, rytme og høring, men også andre discipliner som eksempelvis transponering og partiturspil kan indgå.

Deltagerne vil desuden få kendskab til fagets forskellige undervisningsmetoder - og materialer og kurset vil indeholde praktiske undervisningssituationer hvor deltagerne underviser hinanden internt på holdet.

I forbindelse med tilmeldingen udfyldes et kort spørgeskema, hvor eget færdighedsniveau angives og forventninger til kurset præciseres.

Formål: At udvikle deltagernes færdigheder i hørelære, både i relation til deltagernes egne færdigheder - og med henblik på at kunne forestå en undervisningssituation.

Målgruppe: Personer med musikfaglig baggrund, der ønsker at videreudvikle deres hørelærefærdigheder således at eget niveau styrkes samt jobmulighederne som udøvende musiker og musikpædagoger forbedres.

Sted: Kurset foregår på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rosenørns allé 22, Frederiksberg C

Underviser: Erik Højsgaard, Per Bundgård, Gorm Larsen, Klara Rylander og Kasper Hedegaard

Mødetider: Torsdage kl. 10-12

Antal deltagere: 4-6

Kursusstart: Februar

Antal timer: 10 gange af 2 timer = 20 timers undervisning. Der forventes forberedelse til hver undervisningsgang hvilket medfører en varighed på 37 timer

Ansøgningsfrist: 2. januar 2017

Pris: 4000 kr.

2. Skoleorkester – hvordan?

Indhold: Kurset indeholder elementer af direktion, instruktion, repertoiresammensætning, organisation og pædagogik. 

Formål: Kurset udvikler deltagernes færdigheder i direktion, partiturindstudering, planlægning af prøveforløb, instruktion og øveteknikker, herunder nodelæsning. Der ses også på grundlæggende arrangementslære for messing og slagtøj og øvrige repertoireudfordringer – fx hvordan du sammensætter et godt repertoire til skolebørn både på kort og langt sigt. I et vist omfang ses også på muligheder på organisatoriske og pædagogiske problemstillinger: Fundraising, skolearbejde, styreformer, motivationsteknikker mm. Der vil også blive set eksempler på skoleorkesterarbejdet i udlandet.

Målgruppe: Kurset henvender sig til musikfaglige personer, der har vil i gang med at arbejde med skoleorkestre, eller ønsker ny inspiration til arbejdet med skoleorkestre.

Sted: Kurset foregår på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rosenørns allé 22, Frederiksberg C

Undervisere: Jesper Juul Windahl, Bente Errebo m. fl.

Mødetider: Kurset strækker sig over 3 weekender: 28.-29. januar, 25.-26. februar og 25.-26. marts 2017

Antal deltagere: 4-6

Kursusstart: Forår 2017

Antal timer: 30 timer

Ansøgningsfrist: 2. januar 2017

Pris: 6000 kr.

3. Musikformidling for børn og unge

Indhold: Dette kursus henvender sig til dig, der arbejder professionelt med musik og ønsker viden om, hvordan du laver koncerter, foredrag, workshops m.m. til børn og unge på en meningsfuld og givende måde.

Vi skal arbejde med hvordan man laver en formidlingsform, der henvender sig til bestemte målgrupper indenfor børn og unge, både som koncert, foredrag, workshops m.m.

For at få størst muligt udbytte ud af kurset, skal I prøve en musikformidlingssituation i praksis. Vi tilrettelægger i fællesskab et forløb og finder tilstillede børne/unge grupper til formålet. Den praktiske opgave ligger udenfor kursusdage og aftales individuelt med underviser.

På kurset gennemgås forståelsen af, hvordan børn oplever, lærer, reagerer og indtager musik som en del i deres kulturelle opdragelse. Vi skal derfor snakke didaktik, om pædagogiske redskaber og de strukturelle rammer der gør, at fx en koncert for børn bliver god og givende for børnene.

Formål: At klæde musikere og andre musikformidlere på til at kunne tilrettelægge og gennemføre en musikformidlingssituation for børn og unge.

Målgruppe: Musikere, musikformidlere

Mødetider: 9-12

Kursusstart: 3. februar 2017

Sted: Kurset foregår på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rosenørns allé 22, Frederiksberg C

Underviser: Kirsten Juul Seidenfaden

Holdstørrelse: ca. 10

Tid: 3. februar kl. 9-12, 10. februar kl. 9-12, 24. februar kl. 9-12 og 3. marts kl. 9-12

Antal timer og kursusgange: 4 kursusgange á 3 timer plus supervision, når I laver en musikformidlingssituation.

Pris: 4000 kr.

Ansøgningsfrist: 2. januar 2017

4. Børnekorledelse

Indhold: Børnekormetodik på begynder-, mellemstadie- og øvet niveau. Der tages udgangspunkt i deltagernes niveau og individuelle behov ved niveaudelt undervisning og praktik. Der undervises i: 

 • Stemmetræning for børnestemmer 
 • Indstuderingsteknik 
 • Direktion 
 • Hørelæremetodik og auditiv analyse for børn 
 • Tilrettelæggelse af korprøver og koncerter 
 • Opbygning af kor og korskole 
 • Brug af egen stemme
 • Repertoiregennemgang og- udvælgelse

Der vil være et praktisk forløb med øvekor, både begyndere og mellemstadie (Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums lille og store børnekor, samt mulighed for at indkalde praktikhold). 

Hvis det er muligt vil det praktiske forløb blive suppleret med supervision af deltagernes eget kor. Læreren observerer deltagerens arbejde med eget kor og superviserer efter korprøven. Dette afregnes dog særskilt.

Målgruppe: Kurset henvender sig til musikere og sangere, der enten er i gang med børnekorarbejde og ønsker at udvikle dette, eller andre der målrettet ønsker inspiration til at oprette og arbejde med børnekor og børnestemmer

Underviser: Bente Colding-Jørgensen

Sted: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Holdstørrelse: Minimum 4, max. 5 

Antal timer og kursusgange: 30 timer fordelt på 8 undervisningsgange 

Pris: 7.500 kr.

Ansøgningsfrist: 2. januar 2017

5. Solistisk orgelspil (kunstspil) 

Fordybelse og videreudvikling af egne færdigheder. Indhold: arbejde med klart defineret emne, valgt af deltageren, f.eks. En større cyklus af Messiaen eller J. S. Bach, ny dansk orgelmusik eller udvalgte værker fra anden bestemt stilistisk periode

Målgruppe: Organister med diplom- og kandidatuddannelser

Formål: At styrke og videreudvikle deltagerens tekniske og musikalske kundskaber inden for det valgte fag-/emneområde

Kursuslængde: Et semester

Kursusform: Eneundervisning - og små hold hvis dette er muligt og relevant. 
Kursusplan for efteruddannelsen tilrettelægges i samarbejde mellem lærer og kursist. Efter afsluttet efteruddannelse får deltageren et kursusbevis af DKDM

Mødetider: Aftales med den enkelte lærer (typisk én eller to gange om måneden)

Kursusstart: 
Aftales med den enkelte lærer

Sted: 
En af de af konservatoriet benyttede kirker (aftales med læreren)

Lærere: Bine Bryndorf, Hans Davidsson og Hans Ole Thers

Pris:
Ét efteruddannelseskursus à 8 timer (et semester) kr. 10.500 inkl. moms. 
Det er muligt at søge Kirkeministeriets Kompetencefond til denne efteruddannelse

Ansøgningsfrist: 2. januar 2017

6. Liturgisk orgelspil (kirkespil) 

Fordybelse og fornyelse af nævnte emneområder. Indhold: videreudvikling af egne færdigheder i salmespil, udformning af for- og efterspil og improvisation til gudstjenestebrug

Målgruppe: Organister med diplom- og kandidatuddannelser

Formål: At styrke og videreudvikle deltagerens tekniske og musikalske kundskaber inden for det valgte fag-/emneområde

Kursuslængde: Et semester

Kursusform: Eneundervisning - og små hold hvis dette er muligt og relevant
Kursusplan for efteruddannelsen tilrettelægges i samarbejde mellem lærer og kursist. Efter afsluttet efteruddannelse får deltageren et kursusbevis af DKDM

Mødetider: Aftales med den enkelte lærer (typisk én eller to gange om måneden)

Kursusstart: 
Aftales med den enkelte lærer

Sted: 
En af de af konservatoriet benyttede kirker (aftales med læreren)

Lærere: Bine Bryndorf, Hans Davidsson og Hans Ole Thers

Pris:
 Ét efteruddannelseskursus à 8 timer (et semester) kr. 10.500 inkl. moms. 
Det er muligt at søge Kirkeministeriets Kompetencefond til denne efteruddannelse

Ansøgningsfrist: 2. januar 2017

7. Cembalo og generalbasspil 

Målgruppe: Organister med diplom- og kandidatuddannelser

Indhold: Videreudvikling af færdigheder i at spille cembalo og i at spille fra en becifret bas. Undervisningen vil individuelt blive tilpasset hver enkelt deltagers niveau og færdigheder. Der arbejdes med et afvekslende kirke- og kammermusikrepertoire i forskellig sværhedsgrad, som deltageren er med til at udvælge. Deltageren kan efter aftale selv medbringe musikere til sammenspil

Formål: Videreudvikling af færdigheder i at spille cembalo og i at spille fra en becifret bas

Kursuslængde: Et semester

Kursusform: Eneundervisning - og små hold hvis dette er muligt og relevant
Kursusplan for efteruddannelsen tilrettelægges i samarbejde mellem lærer og kursist. Efter afsluttet efteruddannelse får deltageren et kursusbevis af DKDM

Mødetider: Aftales med den enkelte lærer (typisk én eller to gange om måneden)

Kursusstart: 
Aftales med den enkelte lærer

Sted: 
En af de af konservatoriet benyttede kirker (aftales med læreren)

Lærere: Bine Bryndorf, Hans Davidsson og Hans Ole Thers

Pris:
 Ét efteruddannelseskursus à 8 timer (et semester) kr. 10.500 inkl. moms
Det er muligt at søge Kirkeministeriets Kompetencefond til denne efteruddannelse

Ansøgningsfrist: 2. januar 2017

8. Repertoireudvikling for guitarorkester/ensemble

Indhold: Vi vil primært fokusere på det at arrangere musik for større og mindre guitargrupper, samt i nogen grad udvikling af egne kompositioner
Som et supplement vil vi lejlighedsvist berøre emnet ensembleledelse

Formål: At styrke og videreudvikle deltagerens tekniske og musikalske kundskaber inden for det valgte fag-/emneområde

Målgruppe: Guitarpædagoger i musikskolen

Lærer: Henrik Bay Hansen

Datoer: 14. januar, 25. februar, 25. marts og 22. april 2016

Antal timer: 16 timer fordelt på 4 gange

Sted: Kurset foregår på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rosenørns allé 22, Frederiksberg C

Optag: 4-8 studerende. Hjemmearbejde må påregnes

Pris: 3200 kr.

Ansøgningsfrist: 2. januar 2017

9. Stemmeteori

Indhold: Undervisningen omfatter basal viden og forståelse indenfor relevante anatomiske, fysiologi og akustiske delområder, der danner baggrund for stemmedannelse samt viden og forståelse af de mest almindelige stemmelidelser, deres diagnostik, behandling og forebyggelse

Formål: Formålet med kurset er, at give deltagerne mulighed for, at tilegne sig et fagligt fundament for stemmedannelse til brug i virket som sangpædagog

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til klassiske sangere med pædagogisk virksomhed, men kan desuden søges af klassiske sangere, som ønsker at opbygge en sådan

Sted: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rosenørns allé 22, 1970 Frederiksberg C 

Underviser: Bo Huniche, speciallæge i øre, næse og halssygdomme samt underviser ved Københavns Universitets Institut for Audiologopædi og sangfaggruppen ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Mødetid: Fortrinsvis weekender. Nærmere tidspunkter offentliggøres snarest

Alle kursusdeltagere, der har mødt til min. 80% af undervisningen, modtager ved undervisningsforløbets afslutning et bevis for deltagelse med angivelse af pensum og timetal

De deltagere, der ønsker det, kan tillige tilmelde sig en skriftlig prøve, som afholdes umiddelbart efter undervisningsforløbets afslutning. Denne prøve bedømmes af kursuslæreren og en intern censor fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med en karakter efter 7-skalaen, som vil blive påført kursusbeviset. Såfremt en kursusdeltager ikke har mødt til 80% af undervisningen, men ønsker et kursusbevis, skal vedkommende melde sig til den skriftlige prøve

Antal deltagere: Minimum 9 (max. 10)

Antal timer: 30

Ansøgningsfrist: 2. januar 2017

Pris: 4.000 kr.

10. Musikpædagogik

Kurset udbydes i samarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol, Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM).

Ønsker du at indgå i et tværprofessionelt samarbejde om udvikling af musikpædagogik og musikpædagogisk praksis? Så er dette modul relevant for dig, som er musikuddannet, folkeskole- eller musiklærer.

Modulet er særligt henvendt til musikskolelærere, musikuddannede, folkeskolelærere eller pædagoger med en musikprofil, som ønsker at indgå i tværprofessionelt samarbejde om udvikling af musikpædagogik og musikpædagogisk praksis. Et særligt fokus er folkeskolereformen og den åbne skole. Undervisningsforløbet veksler mellem korte oplæg, praktiske øvelser, gruppedrøftelser og tekstlæsning.

Det får du ud af modulet
Du opnår refleksions-, analyse- og handlekompetencer i musikpædagogiske teorier og metoder.
Du medvirker til fortsat udvikling af faglig-pædagogisk musikundervisning og musikaktiviteter, teoretisk såvel som praktisk.
Du får indsigt og erfaring med æstetiske læreprocesser

Det faglige indhold

På kurset arbejder vi konkret med at identificere, beskrive og analysere egen og andres praksis, samt fag-, lærings- og professionssyn. Dette gøres med henblik på at kvalificere og videreudvikle musikalske læringsmiljøer. Derudover arbejder vi med musikdidaktiske grundbegreber, positioner og musikpædagogisk retninger. Derved opnås kvalifikationer til at planlægge og gennemføre det gode musikpædagogiske undervisningsforløb.

Målgruppe
Uanset om du er lærer, formidler eller leder vil du få styrket dine kompetencer til at udvikle pædagogisk arbejde med musik – i folkeskole, musikskole, SFO/klubber m.fl.

Start: 3. februar 2017
Fredage kl. 9-13: 3/2, 24/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3, 21/4, 28/4 og 5/5 (herefter prøve)

Sted:
Metropol, Nyelandsvej 27-29, 2000 Frederiksberg

Pris: 9.900 kr.

Tilmeldingsfrist:
1. december 2016. Link til tilmelding via Metropol