Anne Katrine Sneslev

Biblioteksassistent og nodearkivar, Administrationen
Direkte telefonnummer: 72 26 72 05 

Særlige områder

  • Orkestersamlingen
  • Nodeleje
  • Uddeling af noder til orkesterskole, orkesterkoncerter mm.
  • Katalogisering
  • Klargøring af materialer
  • Bogpleje og kontakt til bogbinder
  • Udlånsvagt
  • Opstilling af materialer
  • Tidsskrifter 

Uddannelse

Musikpædagog fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium