Anne Mette W. Knudsen

Studiekoordinator, Administrationen
Direkte telefonnummer: 72 26 72 30

Arbejdsopgaver 

Koordinator for konservatoriets skemasystem

Koordinator for faggrupperne Kirkemusik og Tidlig musik, Almen Musiklærer og hørelære, Teori og komposition, Tonemestre samt tværgående fag

Anne Mette W. Knudsen er barselsvikar for Mie Ajspur