Bertel Krarup

Rektor, Ledelse
Bertel Krarup

Musikstudier ved Københavns Universitet og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium afsluttet med diplomeksamen 1973 og musikpædagogisk eksamen 1975 (musikteori og musikhistorie); deltidslærer ved Københavns Universitet 1975-83; tilknyttet Det Fynske Musikkonservatorium 1974-2007, docent 1980, prorektor 1984, rektor 1989-2007. Rektor for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium fra 2007.

Præsident for Association of Baltic Academies of Music (ABAM) 1999-2007; formand for Fyns Unge Tonekunstnerselskab 1986-2000; formand for (og kunstnerisk medleder af) ny musik festivalen Musikhøst 1988-2007; formand for udgiverforeningen for Dansk Musik Tidsskrift (DMT) 2000-2006; medlem af styregruppen for Symphonic Fairytales og medlem af kunstnerisk råd, HCA 2005; medlem af bestyrelsen for Langgaard-fonden fra 2005; medlem af bestyrelsen for Léonie Sonnings Musikfond fra 2008; medlem af Kulturministeriets taskforce vedr. fødekædeproblemerne i den klassiske musik 2002; medlem af Kulturministeriets musikskoleudvalg 2004-5; medlem af Kulturministeriets arbejdsgruppe vedr. udredning om kunstnerisk udviklingsvirksomhed 2010-2011; beskikket som censor for musik ved universiteternes musikinstitutter 1998-2005; medlem af Kunstrådet 2003-7; formand hhv. næstformand for KUR (Kulturministeriets Rektorer) 2006-11; medlem af tilsynsrådet for Dansk Center for Musikudgivelse (v. Det Kongelige Bibliotek) fra 2009; medlem af styregruppen for Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation (CAKI) fra 2012; medlem af netværksgruppen bag fejringen af Carl Nielsen 150 år i 2015; medlem af styregruppen for Den Internationale Carl Nielsen Kammermusikkonkurrence fra 2012.

Medforfatter til: Musikkonservatorierne og det faglig-pædagogiske udviklingsarbejde (1989), København i en Jazztid (2008) og I Fyn er alting anderledes – en antologi om Carl Nielsen og hans fynske baggrund (2015). Har bidraget til forskningspublikationer og skrevet artikler om ny og nyere musik til både fagtidsskrifter (især DMT) og fagleksika. Medarbejder ved Den Store Danske Encyklopædi.