Debutant

Li-Ying Wu

Komponisten Li-Ying Wu debuterer søndag 7. november 2010 kl. 14.00 på Studiescenen
Li-Ying Wu er født i Taipei, Taiwan, hvor hun voksede op i en familie, som elskede klassisk musik af Bach, Haydn, Mozart og Beethoven, og hun startede tidligt en musikalsk uddannelse med hovedfagene klaver, cello og komposition. Hun afsluttede studierne i 2003 med en masteruddannelse i Fine Art fra National Taiwan Normal University. På dette tidspunkt i sine videregående studier faldt hun ved et tilfælde over den danske musikalske verden og musik af Ib Nørholm, Per Nørgård, Niels Rosing-Schow og Pelle Gudmundsen-Holmgren. Hun blev fascineret over de mange forskellige musikalske sprog blandt nulevende danske komponister og – måske vigtigere endnu – den åbenbare kunstneriske frihed i Danmark, som denne mangfoldighed signalerer.

Derfor blev Danmark det åbenlyse valg, da Li-Ying Wu ville studere videre i Europa, og siden 2003 har hun boet i København. Hun har studeret komposition på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium hos Bent Sørensen, Niels Rosing-Schow, Hans Abrahamsen, Ejnar Kanding og Hans Peter Stubbe Teglbjærg. I efteråret 2010 påbegynder Li-Ying Wu en masteruddannelse i elektronisk komposition ved DIEM i Århus.

Li-Ying Wus musik tager sit udgangspunkt i musikkens klang, og om hvordan klangen flytter sig i musikken. Musikken er derfor blandt andet bygget på en raffineret instrument- og klangbehandling, hvilket også afspejler sig tydeligt i hendes arbejde med elektronik. Li-Ying Wus materiale folder sig ud i musikalske former, der kan beskrives som skulpturelle snarere end dramatiske. Den musikalske fortælling er ofte ekspansiv og folder sig ud lidt efter lidt. Forløbene er ikke lineære, som man ofte kender det i vesteuropæiske værker, men snarere spiralagtige; en art lydligt “zoom”. Under musikkens klangligt ciselerede overflade finder man en ofte enkel harmonisk struktur, med rod i eksempelvis kinesiske skalatyper. Disse karaktertræk medvirker til musikkens særkende og stærkt personlige præg. På et mere overordnet, man kunne sige næsten filosofisk, plan rummer musikken således en idémæssig dialektik, der sætter asiatisk og vestlig kultur i et gensidigt perspektiv. Denne dualitet forstærkes af Li-Ying Wus søgen efter nye veje og muligheder i spændingsfeltet mellem elektronik og akustiske instrumenter.

Li-Ying Wus værker er siden 2010 udgivet på Edition Samfundet.

Ved Li-Ying Wus debutkoncert 7. november 2010 medvirker Aarhus Sinfonietta.