Trompet

Program

Konference 4. januar 2018 på DKDM

Velkomst i Konservatoriets Koncertsal
Indgang via Julius Thomsens gade 1, 1974 Frederiksberg C

9:00-10:00     Sign in og kaffe i koncertsalsfoyeren
10:00            Lene Tanggaard: Kreative læreprocesser
10:30            Jens Skou Olsen: Kreativitet og læring
11:00            Paul Harris: Improve your teaching
12:00             Line Fredens: Hvordan kan vi udvikle talenter hos alle?
12:30             Frokost i kantinen                                                
13:30-14:30    Workshop 1: Undervisningspraksis
14:45-15:45    Workshop 2: Undervisningspraksis (gentagelse)
16:00            Kaffepause
16:30            Workshop 3: Det fagnære møde
17:30            Koncert lounge

Der tages forbehold for ændringer