Børn og unge i spil

Fire oplægsholdere fra skoleorkester, talentklasse og bandmiljø

Kom og få fire inspirerende oplæg fra forskellige aktører der arbejder med skoleorkestre, talentklasser og bandmiljø.

OrkesterMester

  • OrkesterMester sigter på at opdyrke skoleorkestre på skoler, hvor der ikke i forvejen er ét
  • OrkesterMester er hele klasser, der spiller

  • OrkesterMester-modellen forudsætter en egen-investering for kommunen: 

Roskilde Musikklasse på Østervangsskolen

  • er tre musiktalentklasser i 7., 8. og 9. klasse med optagelsesprøve
  • har hjemme på Østervangsskolen, som er en centralt beliggende folkeskole i Roskilde Kommune

  • er skabt og realiseres fortsat i samarbejde med Roskilde Musiske Skole, som er én ud af to kommunale musikskoler i Roskilde

  • har tilknyttet en kunstnerisk leder, som står for den overordnede planlægning og udvikling samt eksterne samarbejder og aktiviteter uden for skoletiden

  • samarbejder med Aaben Dans, Kulturskolen, Ragnarock, Gimle, Museet for Samtidskunst, Roskilde Domkirke og Roskilde Musikforening m.fl.

  • er en del af strategien for den musikalske fødekæde i Alle Tiders Musikby Roskilde

Musikstarter
Kerneværdierne i Musikstarter er Flid og Fællesskab. Flid fordi man øver sig og bliver bedre. Og fællesskab fordi der ikke er noget mere magisk, end at være flere personer, der sammen skaber én lyd. Men undervisning og eksklusive koncerter er ikke nok. Derfor bruger Musikstarter sangskrivning og fællesskabet i sin helhed til, at skabe en unik oplevelse for unge med interesse for musik. 
Få et godt indblik i Musikstarters historie, værdier og tanker om fremtiden.

MusikUnik
MusikUnik er Rødovre Kommunes bud på et musikalsk inklusionsprojekt, hvor børn fra forskellige skoler spiller i orkester i skoletiden, og vi har i dag ca. 135 spillende børn og unge fra 2. klasse til 3.g. Forløberen for MusikUnik startede i 2008, hvor orkestrets dirigent Jørgen ’Misser’ Jensen og journalist Klaus Gjede med inspiration i det venezuelansk musikprojekt El Sistema, som henvendte sig til gadebørn og børn i yderste fattigdom, oprettede Young Care i samarbejde med Rødovre Musikskole.

Vi har heldigvis ingen gadebørn i Danmark, så MusikUnik henvender sig i stedet til børn med alle mulige former for udfordringer. Projektet har ændret sig meget siden det startede og gør det stadig og de bærende kræfter er i dag Leon Samalsson og Peter Bindslev, hvor sidstnævnte vil fortælle om rammerne og indholdet for projektet. 

Sted: Koncertsalen
Max antal deltagere: 350