Har musik i "åben skole" fundet takten?

Oplægsholdere: Linda Vilhelmsen, Annelise Dahlbæk og Finn Holst

Linda Vilhelmsen og Annelise Dahlbæk skriver:
Et oplæg, der er stiller skarpt på, hvorfor det åbenlyst (stadig) er svært at effektuere det gensidigt, forpligtende samarbejde, som regeringen med skolereformen i 2014 pålagde folkeskole og musikskole?
Der bliver stillet skarpt, ja - men også givet en række vinkler på, hvad der skal til, for at det kan lykkes. For det kan det - og det gør det for nogle.
Er det lykkedes hos jer? Hvorfor - eller hvorfor ikke? Kom gerne og deltag i debatten. For børnenes skyld!

Finn Holst skriver:
Åben Skole samarbejdet mellem folkeskole og musik- og kulturskole er mht. musik inde i en stærk udvikling ikke mindst på området ensemble- og orkesterklasser, som bidrager til at genetablere et område som reelt er faldet mellem to stole. Samarbejdet mellem musikskole og folkeskole er desuden interessant fordi det sætter de særlige kompetencer i hhv. folkeskole og musikskole i spil i et 'tredje rum' som et udviklingsrum for nye læringsmiljøer og undervisningsformer. Jeg vil præsentere en række rigtig spændende resultater fra aktuelle projekter, såvel som en række reelle udfordringer, som er vigtige at tage alvorligt, både på den korte og den lange bane. 

Oplægsholdere første del: Linda Vilhelmsen og Annelise Dahlbæk.
Henholdsvis AM’er og folkeskolelærer, begge er cand.pæd’ere (i musik og generel pædagogik), tidligere seminarielektorer, ID-coachuddannet og forfattere til en lang række udgivelser inden for musikundervisning. Forfattere til bl.a. Hvem tæller for, når musik i åben skole skal finde takten? (Edition Wilhelm Hansen, 2017)

Oplægsholder anden del
: Finn Holst, ph.d. fra DPU/Aarhus Universitet og ansat samme sted Underviser på kandidatuddannelserne i didaktik (musikpædagogik), generel pædagogik og uddannelsesvidenskab på DPU, samt i musikpædagogik/læringsteori (dansk og engelsk) på DKDM. Har udgivet en lang række bøger, artikler og afhandlinger.

Sted: Studiescenen
Max antal deltagere: 200