Små komponister

Underviser: Peter Bruun

Skabende musikalsk arbejde kan udvikle børns musikalitet og give dem mulighed for at opleve musik helt indefra. Når børn skaber sammen udvikler de nye sider af deres fællesskab. I mit arbejde med skabende musikalsk arbejde med børn har jeg oplevet at komme ind til kernen af, hvad musik kan betyde og hvad musik kan være for mennesker: Musik er samvær. Musik opstår i et rum, hvor man lader fantasi og følelser flyde imellem hinanden og mærker, at man er sammen.

Det gode ved skabende musikalsk arbejde i en skolesammenhæng er, at det ikke kræver nogen specifikke musikalske kompetencer. Alle kan være med på lige fod. Derfor kan det også være en måde, hvorpå professionelle fra musikverdenen kan møde børn og lærere i skolen på en ligeværdig og gensidigt udviklende måde: Alle har noget at bidrage med. De professionelle er til stede med deres kunstneriske nerve, kompetence og nærvær, og når fokus er på den musik, børnene skaber, bliver forholdet gensidigt: Børnene lærer noget af de professionelle, men de professionelle skal også lære noget af børnene. Og læreren kan deltage og blive en central person som formidler.

Billeder: http://www.tonepoet.dk/da/

Sted: S101
Underviser: Peter Bruun, komponist og musikpædagog