Solveig Nielsen

Instrumental pædagogik og kreative processer for begynderelever på klaver

Underviser: Solveig Nielsen

Klaverindskoling
Jeg har udviklet et klaverindskolingsforløb målrettet de 5-7-årige, der integrerer hørelære og almen musikforståelse med tidlig instrumentstart på klaveret. Dette kan således også betragtes som en brobygning fra småbørnsholdene til klaverundervisningen.

Klaverindskolingen er en kombination af solo og holdundervisning og forholder sig forskningsbaseret til den allerførste klaverundervisning ud fra en ide om, at øre, motorik, følelser, "social awareness" og intellekt udvikles i indbyrdes balance.  

Du får også  ideer til og eksempler på improvisation/komposition for små klaverbegyndere – også her set fra en forskningsbaseret vinkel, bl.a. med mere dybtgående analyser af små børns kompositioner.

Solveig Nielsen
Jeg er uddannet pianist og klavepædagog fra DKDM, samt cand. pæd (musikdidaktik)  fra DPU med hovedfokus på instrumentalpædagogik.
Mange års virke som udøvende pianist og klaverpædagog (musikskole samt MGK) samt på efteruddannelse og kurser for klaverlærere.
Underviser på DKDM i klaver og klaverpædagogik

Sted: Lokale 012