Træblæserworkshop

Undervisere: Ulla Miilmann, Jørgen Misser Jensen og Hans Mydtskov

For træblæserne kan man vælge mellem tre forskellige workshops. Ved tilmelding melder du dig bare til "Træblæserworkshop for alle", og på dagen fordeler I jer, hvor I gerne vil være. Fælles for alle workshops er, at indholdet er rettet mod din undervisning af børn og unge. 
Medbring instrumenter og nodestativer. Instrumenterne kan opbevares i workshoplokalet.
Undervisere: Ulla Miilmann, fløjte, Jørgen Misser Jensen, klarinet, og Hans Mydtskov, saxofon

Hans Mydtskov
Saxofonist. Lektor på Syddansk Musikkonservatorium

Worshoppen kommer til at handle om at møde sine elever i øjenhøjde, om at finde relevant materiale på forskellige niveauer, om fremstilling af eget materiale, om at docere den rette mængde udfordring og om at konkretisere sin undervisning.

Hans Mydtskov har fungeret som professionel musiker i snart 40 år. Han er aktiv i mange forskellige genrer og sammenhænge. 

Har er også lektor på Syddansk Musikkonservatorium, hvor han underviser i hørelære, sammenspil, saxofonpædagogik og sammenspilspædagogik. Han har udviklet et undervisningskoncept i hørelære, som er internationalt benyttet.

Sted: 
Ulla Miilmann: Lokale 233
Jørgen Misser Jensen: Lokale 235
Hans Mydtskov: Lokale 237