Manner Peschcke-Køedt

Musikalsk skabende processer med børn i indskolingsalderen

Hvordan kan du arbejde skabende med musikken på en for børnene meningsfuld måde, når du underviser på store hold?

Det kropslige og det legende er iboende fænomener i mennesket, og barnet skaber mening gennem kropslig aktivitet, kropslige udtryk og leg. Musik er en social handling, der foregår som en leg og er kropsligt forankret i en skabende proces. (Citat fra mit speciale: ’Kropslig og legende musikundervisning’)

Dette er udgangspunktet for en musikundervisning med musikalsk skabende processer, der tager afsæt i det børnene har med sig – nemlig deres kropslige og legende måde at være i verden på -  helhedsorienteret musikundervisning. Hvis man som musiklærer vil skabe rammerne og mulighederne for en sådan undervisning, må man selv have lyst til at lege og indgå i fællesskabet både som forbillede og ligeværdig legekammerat.  På workshoppen vil jeg komme med eksempler på musikalske lege, der styrker børnenes lyst til og mulighed for at udtrykke sig musikalsk, kropsligt og legende fra materialerne Lige i øret. I den forbindelse kommer vi også ind på musikalsk klasseledelse, som jo er en forudsætning for at skabe en ramme, hvor børnene kan sprudle i. Sidst men ikke mindst forestiller jeg mig, at vi i fællesskab kan sparre og erfaringsudveksle indenfor vores store interesse: Musik og bevægelse med børn.

Manner Peschcke-Køedt
Jeg er uddannet Almen Musikpædagog på DKDM og Cand. Pæd i Musikdidaktik på Aarhus Universitet (DPU). Jeg arbejder til dagligt på musikskole med børn i alle aldre, hvor jeg underviser i musik og bevægelse, kor, klaver og sammenspil. Derudover laver jeg  efteruddannelse for lærere og pædagoger, samt korstævner og workshops for børn. Sammen med Kirsten Juul Seidenfaden har jeg udviklet materialet 'Lige i øret' på forlaget Dansk Sang, der netop sætter fokus på kropslig og legende musikundervisning.

Sted: lokale 031
Underviser: Manner Peschcke-Køedt