Bente Colding-Jørgensen

Bente Colding-Jørgensen

Børnekor: Kreativitet i fællesskab

Talenter i flokken – om at møde den enkelte og gruppen til alles bedste væren og udvikling.
Stemmen som instrument – praktiske input til korarbejdet.
Samarbejde mellem musikskole, folkeskole og andre lokale kræfter.

Underviser: Bente Colling Jørgensen, underviser bl.a. i børnekorledelse på DKDM
Sted: Lokale 174