Peter Bruun

Peter Bruun

Musikalsk skaben i instrumentalundervisning

I klassisk musik er der tradition for at betragte musikudøvelse og musikskabelse som særskilte færdigheder, også i pædagogikken: Man lærer at spille, men man laver ikke selv musikken. Hvad sker der, når man inddrager skabende elementer i den klassiske instrumentalundervisning? Hvordan kan det gøres, og hvad kunne man i givet fald opnå? Jeg er selv komponist, har igennem de sidste 20 år arbejdet med at skave musik sammen med børn og er i gang med et Ph.d.-studie om musikalsk skaben. På workshoppen vil jeg komme med et oplæg, vi vil dele erfaringer, og vi vil lave en lille praktisk øvelse. Medbring instrumenter.

Kategori: Sammenspil, bevægelse og pædagogik