Internationale relationer og strategi

Globalt netværk og strategiarbejde

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium er en eliteinstitution med flere internationale studerende og samarbejdspartnere. Du kan læse mere om DKDMs internationale strategi (2015-18) her.

DKDMs Internationale Afdeling vejleder og hjælper indenfor følgende områder: 

  • Strategisk udvikling af internationale relationer - både internt og eksternt.
  • Udvikling af større internationale projekter, f.eks. intensive projekter og master classes.
  • Deltagelse i forskellige internationale netværk for uddannelsesinstitutioner indenfor musikuddannelse.
  • Rekruttering, markedsføring og PR.
  • Tovholder og ansvarlig for internationale fuldtids- udvekslings- og gæstestuderende.
  • Planlægning af ind- og udgående studerende, lærere samt medarbejdere.
  • Planlægning af internationale besøg og rejser.
  • Udvikling og afvikling af Distance Learning.
  • Projektleder på Global Audition Training Programme (GAT).  
  • Tovholder på RDAM CAMP 2017.

Kontakt os via nedenstående, hvis du vil vide mere.

International afdeling: 
E:international@dkdm.dk
T: +45 72 22 72 15 eller +45 72 22 72 69