Formillustrator

Formillustrator er et computerprogram skrevet af docent Thomas Solak og udviklet gennem flere år på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
Med programmet er brugeren på enkel vis i stand til at opdele en lydfil (f.eks. MP3, lydspor på en CD etc.) i et antal udsnit, der siden kan afspilles hver for sig - simpelt, men i undervisnings-sammenhæng meget nyttigt. 

Opdelingen af indspilningen kan ske "on the fly”, mens lyden afspilles og er dermed hurtig at benytte i en forberedelsessituation. Efterfølgende kan de enkelte startpunkter finjusteres om nødvendigt. 

Det er også muligt at gruppere de dannede led i forskellige afsnit, således at opdelingen bedre afspejler musikkens form. Opdelingen fremgår af den såkaldte afspilningsliste (Venstre del af topbilledet).

Programmets grafiske side byder på en formoversigt, som samtidigt genereres af opdelingen. Af denne fremgår proportionerne - de forskellige formled. Under afspilning markeres det aktuelle led automatisk. 

Den grafiske oversigt er fortræffelig til visning på projektor/storskærm, og som noget nyt arbejdes der i indeværende år med interaktion mellem programmet og DKDMs elektroniske tavler (højre del af top billedet)

FormIllustrator er til Macintosh, og kan hentes på hjemmesiden for computerstøttet undervisning: www.cu.dkdm.dk under "Ressourcer".