Hørelæresuite

Hørelæresuite er et computerprogram skrevet af Thomas Solak, docent i instrumentation og teori på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Hørelæresuite er udviklet i nært samarbejde med hørelærefaggruppen over en årrække. Programmet er en træningsfacilitet, som de studerende kan benytte til at overvåge og styrke deres færdigheder i tre forskellige hørelærediscipliner.

DKDM-Hørelæresuite evaluerer det arbejde brugeren udfører, og bliver dermed en respondent i en træningssituation - noget der ellers ikke er opnåeligt uden en anden persons tilstedeværelse (billedet viser en opgavebesvarelse, hvor programmet farver fejlene i analysen røde).

Programmet er interessant med hensyn til dets struktur, idet denne afspejler et samarbejde mellem forskellige læreres FoKu-indsatser. Indledningsvis blev programmet opbygget som en skal, der grundet en meget minutiøs dokumentation senere kan udfyldes af forskellige discipliner og øvelsestyper. Siden blev der gennem efterspørgsel fra hørelæregruppens lærere implementeret forskellige discipliner - ca. en pr. FoKu-år. Den enkelte disciplin er resultatet af en reprogrammering af selve applikationen, mens det konkrete indhold - opgaverne - løbende kan udarbejdes af faglærerne og tilføjes opgavebanken, hvor det ikke vil være nødvendigt at ændre selve programmet. Programmet opererer med en central opgavebank, men har til gengæld individuelle læringsprofiler for alle studerende, der benytter det.

I den senest tilføjede disciplin, "Melodiske Funktionsvendinger", genereres opgaverne dog automatisk af programmet ud fra en progression, oprindelig formuleret af Svend Westergaard, og i forbindelse med udviklingen systematiseret af hørelæregruppen. Programmet holder styr på de 10 forskellige niveauer i forhold til den enkeltes profil og resultater, og er trods dette i stand til at generere 500.000 forskellige opgaver.