Træblæserstuderende

Aftagerpanel

I henhold til bekendtgørelse om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner har Det Kongelige Danske Musikkonservatorium fra november 2009 et aftagerpanel.

Aftagerpanelet ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 2014-2017

Formand:
Lektor, ph.d. Annemette Kirkegaard, Afdelingen for Musikvidenskab, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Øvrige medlemmer:

Musikskoleleder Per Egholm
Uddannet som klassisk saxofonist og pianist ved DKDM. To års solistklasse i Basel. Udgivet flere cd'er med musik af bl.a. Bach, Piazzolla, Per Nørgård, Ib Nørholm og Gudmundsen-Holmgreen. Undervist ved konservatorierne i Odense og Århus. Musikskoleleder siden 2003, siden 2008 ved Hvidovre Musikskole. Nyudpeget.

Ensemblechef for ved DR og chef for DR SymfoniOrkestret Kim Bohr
Uddannet som cellist ved DKDM. Efterfølgende studier i Wien. Producent for DR UnderholdningsOrkestret fra 1992 og orkestrets chef 1996-2007. Økonomi- og personaledirektør på Det Kgl. Teater 2007-2010, ensemblechef ved DR fra 2011 og tillige orkesterchef for DRSymfoniOrkestret fra 2012. Medlem af KUM's struktur- og samarbejdsudvalg 2008-09. Genudpeget.

Kulturchef ved Det Kongelige Bibliotek Bette Thomas
Cand. mag. i musikvidenskab fra Københavns Universitet (musik). Tidligere tilknyttet fagtidsskrifterne Dansk Musik Tidsskrift og DR Klassisk Musik. Musikproducent ved Det Kongelige Bibliotek, Kulturafdelingen (Diamanten), konstitueret kulturchef ved Det Kongelige Bibliotek fra 2013, kulturchef samme sted pr. juni 2014. Genudpeget.

Komponisten Rune Glerup
Uddannet ved DKDM med komponistdebut 2010 efterfulgt af studier i Paris ved Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM/Centre Pompidou) 2010-12. En af sin generations førende danske komponister - med værkopførelser med bl.a. internationale eliteensembler som London Sinfonietta og Ensemble Intercontemporain (Paris). Kunstnerisk konsulent for Athelas Sinfonietta Copenhagen og kunstnerisk leder af Klangfestival fra 2012. Nyudpeget.

Domorganist Birgitte Ebert
Uddannet i København, Lübeck og Paris, med debut fra DKDM 1990. Fra 2000 ansat ved Ribe Domkirke som Danmarks første kvindelige domorganist. Medstifter af Rued Langgaard Selskabet i 2007 og medarrangør af den årlige Rued Langgaard Festival i Ribe. Nyudpeget.

Aftagerpanelets opgaver og sammensætning
Af bekendtgørelsens § 2 fremgår, at ”aftagerpanelets opgave er at rådgive rektor om uddannelsernes kvalitet og relevans samt om udvikling af nye og eksisterende uddannelser og udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Rektor skal drøfte alle væsentlige spørgsmål om uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling med aftagerpanelet”, der på sin side både kan afgive udtalelse og stille forslag om sådanne spørgsmål. Panelets anbefalinger og konservatoriets opfølgning herpå skal indgå i DKDMs årlige rapportering til ministeriet.

Medlemmerne af aftagerpanelet repræsenterer aftagerne af konservatoriets færdiguddannede kandidater og solister og udpeges på grundlag af deres personlige egenskaber samt deres erfaring med og viden om det relevante arbejdsmarked. Kulturministeren udpeger formanden, mens de øvrige medlemmer for en periode på fire år udpeges af rektor og formanden i fællesskab efter drøftelse med ministeriet. Formanden for panelet deltager i konservatorierådets møder i de tilfælde, hvor rådets drøftelser vedrører overordnede spørgsmål om uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling.