Aftagerpanelreferater

DKDM's aftagerpanel mødes 4 gange årligt og drøfter uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling.
DKDM's aftagerpanel holder ca. 4 møder hvert år. 

Desuden deltager aftagerpanelets formand i Konservatorierådsmøde, når det er relevant. Dog mindst 2 gange årligt. Panelets mødedatoer og referater fra afholdte møder offentliggøres her. 

2017

3. marts 2017

2016

9. december 2016

19. august 2016

30. maj 2016

4. marts 2016

2015

18. september 2015

10. april 2015

2014

21. november 2014

19. september 2014

19. maj 2014

4. april 2014

2013

22. november 2013

4. oktober 2013

2012

15. november 2012

24. september 2012

29. maj 2012