Love og bekendtgørelser

Her kan du finde relevante love og bekendtgørelser om konservatorieuddannelserne

Lov om kunstneriske uddannelsesinstitutioner
Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Uddannelsesbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om uddannelserne ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

International-bekendtgørelsen
Bekendtgørelse om internationale uddannelsesforløb ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner

Betalingsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser

Talentbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om talentinitiativer ved Kulturministeriets videregående uddannelser

Styrelsesbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om styrelse af musikkonservatorierne

Styrelsesbekendtgørelsen for Operaakademiet
Bekendtgørelse om styrelse af Operaakademiet

Aftagerpanelbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner

Ansættelsesbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Karakterbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om karaktergivning ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Det Jydske Musikkonservatorium, Vestjysk Musikkonservatorium, Det fynske Musikkonservatorium og Nordjysk Musikkonservatorium

Klagebekendtgørelsen
Bekendtgørelse om behandling af klager over prøver og eksamen ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

Diplom- og masterbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om diplom- og masteruddannelser på Kulturministeriets område

Akkrediteringsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af videregående uddannelser under Kulturministeriet