mission og visioner

DKDM's mission og vision er styrende for konservatoriets daglige arbejde

Mission og vision

Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums mission og vision er fastlagt i Rammeaftalen for 2015-2018, som er indgået med Kulturministeriet. Mission og vision er styrende for konservatoriets daglige virke. 

Mission

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium skal gennem uddannelse, udviklingsvirksomhed og kunstnerisk praksis på højeste niveau medvirke til udviklingen af musikkulturen og styrke dens centrale placering i samfundet.

Vision

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium står for det højeste internationale niveau og måler sig og samarbejder med en række af de bedste konservatorier i verden. Konservatoriet bidrager afgørende til formidling, aktualisering og løbende fornyelse af den klassiske musik.

DKDM’s strategi og målsætninger

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musikliv som uddannelses- og kulturinstitution. Lærerkorpset rummer nogle af de betydeligste skikkelser i det klassiske musikliv og understreger sammen med den store søgning og de studerendes høje kunstneriske og faglige niveau institutionens position som internationalt anerkendt elitekonservatorium.

Inden for rammerne af det samlede musikalske virkefelt - komposition, musikalsk udøvelse og pædagogik m.v. - er konservatoriets position så stærk som nogensinde. Med afsæt i rammeaftalens overordnede målsætninger og nærværende strategi ønsker konservatoriet at styrke denne position i de kommende år - med Danmark og hele den øvrige verden som arena.

DKDM’s strategi for den kommende rammeaftaleperiode tager udgangspunkt i fem målsætninger:

  1. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium styrker sin position som internationalt anerkendt eliteinstitution
  2. Konservatoriet imødekommer musiklivets behov for højt specialiserede dimittender
  3. Konservatoriet sikrer bredde i uddannelserne
  4. Konservatoriet styrker videngrundlaget inden for kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed
  5. DKDM som kulturinstitution videreudvikles i dagens samfund

Hent DKDM's Rammeaftale 2015-2018