Søndag den 2. december 2012

Ny kompositionsprofessor på DKDM

Niels Rosing-Schow bliver ny kompositionsprofessor.
Niels Rosing-Schow tiltræder pr. 1. januar 2013 stillingen som ny professor i komposition ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Han er en markant personlighed på sit område med en fornem kunstnerisk karriere som komponist på internationalt niveau med et stort antal værker, der er opført såvel i Danmark som i udlandet. Hertil kommer en mangeårig og omfattende undervisningserfaring med uddannelse i komposition indtil det højeste niveau og et betydeligt virke inden for kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed samt forskning. Endelig har han gennem årene erhvervet sig stor erfaring inden for organisation og ledelse, som ikke mindst er kommet DKDMs årlige ny musik-festival PULSAR og Dansk Komponistforening til gode.

Niels Rosing-Schow er født 1954. Efter studentereksamen fulgte musikstudier ved Københavns Universitet. Fra 1979 studerede han ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, dels musikteori og musikhistorie (musikpædagogisk diplomeksamen 1986) og dels komposition med professor Ib Nørholm som hovedfagslærer og afsluttet med komponistdebut i 1987. Undervejs indgik desuden et studieophold i Paris.

Niels Rosing-Schow er en højt skattet og meget erfaren underviser, der siden 1985 har været ansat ved DKDM, først som timelærer og siden 1988 som docent. Oprindelig var han lærer i teori og musikhistorie, men fra 1990 har han uddannet mange komponister til højeste niveau, ligesom han har afholdt workshops og holdt foredrag talrige steder i både ind- og udland.

Han har været aktiv komponist siden 1974 med en omfattende produktion, der dækker de fleste genrer. Adskillige af hans værker foreligger i tryk fra Edition WH og Edition S. Foruden talrige koncertopførelser er en del af hans kompositioner også indspillet på CD.

Som medlem af Statens Musikråd (1991-95) og Statens Kunstfond (1996-98) og især som formand for Dansk Komponistforening siden 2008 har han markeret stærke holdninger og udvist en betydelig musikpolitisk tæft.

Niels Rosing-Schow har nogle spændende visioner for den videre udvikling af faget komposition, og samlet set fremstår han som en kunstnerpersonlighed, der i høj grad er i besiddelse af de rette forudsætninger for at varetage opgaven som professor ved DKDM.

Med venlig hilsen
Bertel Krarup
Rektor