Tirsdag den 13. august 2013

Dimittendundersøgelse

Læs undersøgelsen af DKDM's dimittender 2007-2011

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium har i perioden september 2012 til marts 2013 gennemført en undersøgelse blandt konservatoriets dimittender. De medvirkende dimittender er fra årgangene 2007-2011 og er dimittender på bachelor-, kandidat- og solistniveau. Rambøll Mangement Consulting har på vegne af DKDM foretaget undersøgelsen.

Formålet med undersøgelsen har været at belyse, hvad der kendetegner beskæftigelsessituationen og de uddannelsesmæssige kvalifikationer for dimittender fra DKDM. Svarprocenten har været på 57 pct. (182 respondenter). Undersøgelsen er baseret på resultaterne af et spørgeskema, der har været rundsendt til de relevante årgange. Undersøgelsen er repræsentativ for så vidt angår kønsfordelingen, hvor der er lige mange mænd og kvinder. For første gang er det også lykkedes, at få en stor andel af dimittender med udenlandsk baggrund med i undersøgelsen (29 pct.)

Undersøgelsen viser, at 78 pct. af dimittenderne arbejder inden for uddannelsernes traditionelle område. Blandt de resterende anvender 18 pct. generelle kompetencer fra min uddannelse. Samlet set er det 96 pct. af respondenterne, der gør brug af kompetencer fra uddannelserne. Det ses, at dimittenderne ofte har flere ansættelsesforhold. De uddannelsesrelevante lønnede job, som dimittender har haft, er kendetegnet ved at være fast ansættelse (47 pct.), tidsbegrænset stilling (51 pct.), arbejdet som freelance (66 pct.) og selvstændig (25 pct.). *

De fleste arbejder primært i Danmark (65 pct.). En del arbejder primært i udlandet (21 pct.) eller både i Danmark og i udlandet (14 pct.). Dimittenderne har arbejdet meget varieret inden for musikområdet. De største ansættelsesområder er som musiker i orkester, sanger, musikundervisning i musikskole/MGK og leder af kor/ensembler. De mest almindelige måder at få arbejde på er via netværk (71 pct.), uopfordret tilbud (46 pct.) og søge opslået stilling (42 pct.). *

Kvalifikationsspørgsmålene har i spørgeskemaet været inddelt i følgende grupper: 1. Musiker/sanger (81 pct.), 2 Almen musikpædagogik (6 pct.), 3. Orkesterdirigent/musikleder (4 pct.), 4. Komponist (7 pct.) og Tonemester (2 pct.). Der må for visse af grupperne tages hensyn til de forholdsvis lave andele af respondenter ved gennemgang af undersøgelsens resultater.

Generelt viser undersøgelsen stor tilfredshed med de kernekvalifikationer, som uddannelserne har givet dimittenderne, og de kvalifikationer der efterspørges i forhold til arbejdet. Det gælder fx kunstneriske kvalifikationer og instrumentale/vokale færdigheder. Det er især inden for områder som formidling og forskellige emner inden for entreprenørskab, at der fortsat  er et udviklingspotentiale.

Hent DKDM's dimittenundersøgelse 2013 (pdf)

*) Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar.