Musikersundhed

Onsdag den 11. september 2013

Musikersundhed

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium stiller skarpt på emnet musikersundhed 17.-19. september 2013

Konservatoriet afsætter tre dage til intensivt arbejde med at ruste de studerende til et langt og fysisk krævende professionelt arbejdsliv uden skader og tinnitus. De unge musikere vil desuden blive klædt på til den hårde globale konkurrence om stillingerne i musiklivet og få en mental ballast til at håndtere de meget store krav, der stilles om fejlfri toppræstationer i dagens klassiske musikliv.

Der bliver arbejdet med musikersundhed inden for tre hovedområder: Fysikken, hørelsen og den individuelle mentale tilstand og styrke.

Konservatoriet sætter ind med forebyggende og oplysende aktiviteter og initiativer. Målet er at give de studerende et stærkt fundament til at opbygge, styrke og bevare en sundhedsmæssig tilstand, som gør det muligt for den enkelte at skabe den bedst mulige karriere.

I løbet af de tre dage vil der være oplæg for alle studerende og undervisere  om coaching, mental sundhed, musikeres fysiske sundhedstilstand, sammenhængen mellem kost og præstation samt om hørelsen.

Se interview med prorektor og professor Tim Frederiksen i TV Lorry 12.09.13 kl. 12.30 (ca. 20 min. inde i udsendelsen).