Fredag den 3. maj 2013

Rektors tale ved MCI åbningskoncerten

Rektor Bertel Krarups tale ved Åbningskoncerten for Music Confucius Institute torsdag 2. maj i Konservatoriets Koncertsal
Deres excellence, kære gæster, kære publikum,

Hjertelig velkommen til denne aftens festkoncert, der markerer kulminationen på en uge, hvor verdens første Music Confusius Institute med placering her på DKDM for alvor træder i karakter og giver prøver på nogle af de spændende og fascinerende perspektiver der ligger i mødet mellem den traditionelle kinesiske musik og den klassiske vestlige musikkultur. Som det fremgår, er programmet er meget varieret og rummer gammel traditionel kinesisk musik, nyere og nykomponeret kinesisk musik for traditionelle kinesiske instrumenter, vestlig musik - herunder flere danske værker, samt prøver på det, som befinder sig midt imellem, dvs. der hvor Kina møder Vesten, og traditionelle kinesiske instrumenter kombineres med vestlige klassiske instrumenter. Med andre ord væsentlige bud på noget af det, der rør sig på den globale musikarena.

Det er snart et lille år siden, den historiske aftale om oprettelse af verdens første Music Confusius Institute (MCI) blev underskrevet og markeret her på DKDM. Sidenhen - og især inden for det seneste halve år, har der været arbejdet intenst med etablering, indretning og ikke mindst bemanding af instituttet. Alt er efterhånden godt på plads, og den første sprogundervisning allerede godt i gang. I forbindelse med underskriftceremonien sidste år udtrykte jeg forventningen om, at MCI vil bidrage til at uddybe vores indsigt i den kinesiske musikkultur og befordre spændende møder mellem den kinesiske og vestlige musikkultur. Og det er lige, hvad denne uge har været en meget løfterig opstart på – med afholdelse af en række workshops med fremtrædende professorer fra CCOM, der hver især har givet en grundig introduktion til en række centrale traditionelle kinesiske instrumenter og kinesisk musikkultur som sådan.

Desuden har der været afholdt møde vedr. planerne om afholdelse af kommende komponistkonkurrencer i MCI-regi, hvor hovedsigtet er at skabe et nyt repertoire, der kombinerer klassiske kinesiske og klassiske vestlige instrumenter med henblik på at udforske og udvikle nye lydverdener i mødet mellem de to musikkulturer. Konkurrencen forventes annonceret i løbet af næste studieår og henvender sig til komponiststuderende fra de to konservatorier bag MCI, CCOM og DKDM, men vil desuden være åben for studerende fra enkelte samarbejdskonservatorier i USA og Europa, som via Distance Learning (dvs. avanceret videotransmission) tilbydes foredrag og workshops om brugen af de traditionelle kinesiske instrumenter.

Men her og nu gælder det denne aftens koncert med masser af musik fremført af en stribe af førende musikere, lærere og studerende fra CCOM og DKDM, som alle takkes varmt for deres bidrag til at gøre denne åbningsevent til noget ganske særligt.

Rigtig god fornøjelse!