The Carl Nielsen International Chamber Music Competition

Fredag den 4. april 2014

Den Internationale Carl Nielsen Kammermusik Konkurrence 2015

For strygekvartet og blæserkvintet 12.-18. oktober

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2015
Ansøgningsblanket og konkurrencebetingelser: www.carlnielseninternational.dk

Tre store kulturinstitutioner, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det Kongelige Bibliotek og DR, står bag et nyt internationalt tiltag på den danske musikscene med afsæt i fejringen af 150-året for komponisten Carl Nielsens fødsel i 2015: En kammermusik konkurrence for strygekvartetter og blæserkvintetter fra hele verden. I samarbejdets ånd afholdes de tre runder i hhv. Konservatoriets Koncertsal, Dronningesalen og Koncertsalen i DR Koncerthuset medio oktober næste år.

Det er flere år siden, at rektor Bertel Krarup, direktør Erland Kolding Nielsen og ensemblechef Kim Bohr mødtes for at udveksle idéer til mulige fælles aktiviteter til 2015, hvor dansk musikliv fejrer 150-året for Carl Nielsens fødsel. Flere projekter var i spil, men hurtigt blev de tre chefer enige om, at det fælles mål skulle være at bringe komponistens kammermusik ud til en større kreds internationalt.

Hvor især symfonierne har fundet fodfæste på koncertsalsrepertoiret i dele af verden, er det sværere med Carl Nielsens kammermusik. Jo, blæserkvintetten op. 43 er bestemt ikke ukendt repertoire for blæserensembler uden for landets grænser, men strygekvartetterne finder stort set kun vej til den internationale musikscene, når der er danske musikere på plakaten.

Målet var sat, og projektet blev defineret: En international kammermusik konkurrence for unge musikere under 35 år med fokus på Carl Nielsens kvartetter og blæserkvintet skal bidrage til at bringe komponistens musik ud til en endnu større kreds – og netop fortolket af nogle af de bedste unge musikere fra hele verden.

Siden har der været fokus på at rejse penge til det knap 1,5 million kroner store projekt, og glædeligvis kan de tre chefer fra hhv. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det Kongelige Bibliotek og DR melde, at målet er nået takket være stor og velvillig støtte fra en række danske fonde.

Den Internationale Carl Nielsen Kammermusik Konkurrence for strygekvartet og blæserkvintet finder sted mandag 12. til søndag 18. oktober 2015, og som det har været tanken fra projektets tidligste fase, lægger alle tre institutioner lokaler til: Konkurrencen falder i tre runder, som afholdes i hhv. Konservatoriets Koncertsal, Dronningesalen i Den Sorte Diamant og Koncertsalen i DR Koncerthuset.

Konkurrencen er åben for musikere under 35 år, og konkurrencens dommerkomité er sammensat af seks førende kammermusikere og undervisere fra hele verden med dirigenten Michael Schønwandt som formand. En præjury vil på baggrund af indsendte DVD-optagelser udvælge i alt 20 ensembler.

Konkurrencen transmitteres af DR, og der arbejdes p.t. på at kunne live streame hele konkurrencen. Ud over kontante præmier modtager vinderne tilbud om koncerter på en række danske kammermusikscener og musikfestivaler.

Repertoiret til konkurrencen er udover musik af Carl Nielsen, naturligvis, og en god portion af det kendte og krævende repertoire for de to ensembletyper, også et nyt værk for hhv. strygekvartet og blæserkvintet skrevet af to komponiststuderende ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. En samlet oversigt over repertoiret ved de enkelte runder fremgår af hjemmesiden www.carlnielseninternational.dk

Henvendelse vedrørende denne pressemeddelelse
Rektor Bertel Krarup, tlf. 7226 7251
Direktør Erland Kolding Nielsen, tlf. 33 47 47 47
Ensemblechef Kim Bohr, tlf. 28 54 62 60
Formand for organisationskomitéen Bette Thomas, tlf. 91 32 43 24.

FAKTA: Den Internationale Carl Nielsen Kammermusik Konkurrence for strygekvartet og blæserkvintet

Læs mere på www.carlnielseninternational.dk

Jury
Michael Schønwandt, dirigent, København (formand)
Gerhard Schulz, violin, Alban Berg Strygekvartet, Tyskland
Clive Greensmith, cello, tidl. Tokyo Strygekvartet, musikkonservatoriet på Culborn School, Los Angeles
Troels Svane, cello, professor, Musikkonservatoriet, Lübeck
Michael Hasel, fløjte, Berliner Filharmonikerne
Alessandro Carbonare, klarinet, Santa Cæcilia Orkestret, Rom
Ole Kristian Dahl, fagot, Professor, Musikkonservatoriet, Mannheim

Priser
Blæserkvintet  Strygekvartet 
1. pris: € 15,000
1. pris: € 15,000
2. pris: € 10,000
2. pris: € 10,000
3. pris: €   5,000
3. pris: €   5,000

Særpris for den bedste fortolkning af Carl Nielsen: € 3,000
Særpris for den bedste fortolkning af værket skrevet specielt til konkurrencen: € 3,000
Særlig talentpris: € 2,000

Fondsstøtte

Konkurrencen er støttet af A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat, Knud Højgaards Fond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Runder
1. runde: Konservatoriets Koncertsal
Mandag-onsdag 12.-14. oktober kl. 10-18: I alt 20 ensembler

2. runde: Dronningesalen, Den Sorte Diamant
Torsdag 15. oktober kl. 12-22: 6 blæserkvintetter
Fredag 16. oktober kl. 12-22: 6 strygekvartetter

3. runde (finale): Koncertsalen, DR Koncerthuset
Lørdag 17. oktober kl. 15-20: 3 blæserkvintetter + prisuddeling
Søndag 18. oktober kl. 15-20: 3 strygekvartetter + prisuddeling inkl. særpriser

Ledelse & organisation
Den Internationale Carl Nielsen Kammermusik Konkurrence 2015 er et samarbejde mellem Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det Kongelige Bibliotek og DR.

Styregruppe: Rektor Bertel Krarup (DKDM), direktør Erland Kolding Nielsen (KB), ensemblechef Kim Bohr (DR)
Formand for organisationskomiteen: Kulturchef Bette Thomas (KB)
Projektleder: Marie Rørbech

Kontakt
www.carlnielseninternational.dk

Carl Nielsen Internationale Kammermusik Konkurrence
c/o Det Kongelige Bibliotek, Kulturafdelingen
Postboks 2149, DK-1016 Kbh. K
Projektleder Marie Rørbech, tlf. 2670 2161, mrrb@dr.dk