Signe Bitsch

Mandag den 25. marts 2019

Stort rejselegat til DKDM-studerende

Christine Bernsted, Signe Bitsch og Laila Knudsen har hver fået tildelt Bente Calbergs rejselegat på 100.000 kr.

Torsdag 21. marts 2019 blev Bente Calbergs store rejselegat uddelt til tre studerende fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, som hver fik tildelt 100.000 kr.:


Violinisten Christine-Emilie Bernsted, der færdiggør sin kandidatuddannelse hos professor Eszter Haffner til sommer, og som det kommende år vil videreføre sine studier hos professor Boris Kuschnir i Wien.Cellisten Signe Ebstrup Bitsch, der færdiggør sin bachelor hos Toke Møldrup til sommer, og som vil tage sit første år på kandidatuddannelsen som udvekslingsstuderende på Manhattan School of Music hos cellisten David Geber.Bratschisten Laila Knudsen, der bliver færdig med sin bachelor hos Dmitri Golovanov til sommer, og som søger ind på et års udvekslingsophold på Haute École de Musique de Genève i studieåret 2019/2020 hos professor Máté Szücs.