Frans Rasmussen

Mandag den 19. oktober 2020

Mindeord om Frans Rasmussen

Fredag den 2. oktober 2020 døde dirigent og docent i hørelære ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Frans Rasmussen, 76 år gammel.

På vegne af AM- og hørelærefaggruppen på DKDM vil vi gerne udtrykke vores medfølelse med Frans’ nærmeste. 

Frans blev ansat som docent i hørelære i 1968, og senere virkede han tillige som docent i orkesterdirektion. Hans betydning for ikke kun hørelærefaget og dirigentklassen på DKDM, men for dansk musik i det hele taget, kan ikke overvurderes. 

Vi vil gerne udtrykke vores taknemmelighed for alt det, som Frans bibragte hørelærefaget såvel som uddannelsen af dirigenter og musiklærere fra DKDM.

Med sit uimodståelige glimt i øjet har Frans inspireret, motiveret og haft en kolossal betydning for flere generationer af udøvere, undervisere og komponister. 

Æret være hans minde.

Per Bundgård og Erik Højsgaard