Onsdag den 13. maj 2020

Online Musikundervisning

DKDM-undervisere præsenterede Intermusic-projektet på undervisningskonference

Torsdag 14. maj 2020 præsenterede undervisere fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium resultater fra det 3-årige projekt ’Intermusic’ som led i den virtuelle konference ’Teaching Music Online in Higher Education’, som blev afholdt af Melbourne Conservatorium of Music, University of Melbourne.

Adjunkt i klaver Christen Stubbe Teglbjærg og adjunkt i sang Eva Hess Thaysen delte deres erfaringer med især online sangtræning og sprogforståelse i workshoppen ‘The EU project Intermusic  (INTERactive environment for MUSIC learning and practicing 2017-20) What we learned, what we produced, where we are heading to.' Samme dag præsenterede lektor på tonemesteruddannelsen Jesper Andersen Q&A sessionen: Synchronous Distance Learning in Higher Music Education.

Intermusic projektet
Det EU-finansierede projekt Intermusic er et samarbejde mellem Music Conservatoire of Milano, Politecnico of Milano, Lithuaninan Academy of Theatre and music, DKDM og AEC (sammenslutningen af europæiske musikkonservatorier) og er netop ved at runde af efter 3 års intensiv udvikling af digitale muligheder inden for online musikundervisning. På DKDM er denne indsats bl.a. mundet ud i et forsøg med et online kursus for sangere ‘Mastering Vocal Literature in Foreign Languages’.

Kurset har givet de studerende adgang til omfattende ressourcer i form af tekst, lyd og videomateriale til 60 sange på dansk, russisk og italiensk – 20 sange på hvert sprog. Ved brug af materialet kan sangerne få godt styr på lingvistikken og semantikken, inden de skal øve med deres underviser og derved bruge deres dyrebare øvetid på at perfektionere sangtekniske elementer i stedet for basal sprogforståelse. Intermusic har også haft stort fokus på at forfine teknologien, der bruges til fjernundervisning så undervisere, studerende og musikere bedre kan øve sammen uden at være fysisk sammen. En teknologi som i stigende grad bliver relevant med tanke på f.eks. co2-udledninger og pandemier, som kan begrænse musikeres mobilitet.

Find mere information on Intermusic på projektets egen hjemmeside her.