dkdm

Fredag den 23. april 2021

Global Conservatoire

Nyt internationalt digitalt konservatoriesamarbejde
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium lancerer i samarbejde med Manhattan School of Music (New York), Royal College of Music (London) og mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst (Wien) Global Conservatoire, et ambitiøst digitalt undervisningsmiljø, der går på tværs af tid og grænser.

Global Conservatoire bliver en udvidelse af hver institutions kursusudbud og vil fremme tværkulturel forståelse, samarbejdsevner og internationalt netværk hos både studerende og undervisere. Ved at konsolidere partnernes fælles erfaring inden for den digitale undervisningsverden og unikke fagekspertise er Global Conservatoire et banebrydende samarbejde, der krydser grænser og forbinder studerende fra fire fremtrædende internationale konservatorier til et virtuelt, tværkulturelt knudepunkt; et globalt digitalt studiemiljø.

Dette nyskabende partnerskab lanceres i en pilotudgave i studieåret 2021-22, og kursuskataloget vil blive udvidet hvert år i partnerskabets første fem år med en ligelig fordeling af kurser mellem partnerinstitutionerne med udgangspunkt i den enkelte institutions ekspertise. Partnerskabet understøtter et internationalt perspektiv i kursusindholdet og klæder de studerende på til at kunne begå sig på et internationalt arbejdsmarked. Dette tilgodeser de studerendes øgede behov for fleksible studiemønstre og ønsker til nye, globale perspektiver på musikundervisning.

Hvor man primært inden for den klassiske musikundervisning bruger undervisningsformater, der kræver fysisk tilstedeværelse, vil Global Conservatoires kurser bestå af kurser med hovedsageligt asynkront indhold med nogle synkrone online-sessioner, som er med til at opbygge og pleje relationerne mellem undervisere og studerende. Det asynkrone kursusdesign gør det muligt for studerende fra de fire konservatorier i tre forskellige tidszoner at arbejde i eget tempo og gennemføre kurser i et globalt undervisningslokale hjemmefra og på den vis giver de studerende den størst mulige fleksibilitet uden at slække på kvaliteten af undervisningen.

Som Uffe Savery, rektor på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium ser det: ”For det første er jeg utrolig stolt af på vegne af Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, at vi er med i et så enestående partnerskab med så markante internationale konservatorier. Der ligger jo en meget høj grad af respekt og anerkendelse for hinandens institutioner til grund for et sådant samarbejde.

Derudover er der ingen tvivl om, at vi alle fire konservatorier gensidigt kan berige og inspirere hinanden med de kulturelle forskelligheder, der altid vil være. Samtidig er der en klar fælles vision om at styrke musikkens betydning i samfundet og for det at være menneske og for at styrke det at uddanne de bedst tænkelige dimittender til både at skabe og imødekomme fremtidens musik- og kulturliv.

Global Conservatoire bidrager til at styrke uddannelsen af vores dimittender. Både rent fagligt, men også at de får en større vidvinkel på deres blik på musiklivet og en styrkelse af netværk og kendskab til andre i det internationale musikliv. Noget af det, jeg særligt hæfter mig ved i vores fælles vision, er, at når et ungt menneske søger og bliver optaget på en af de fire uddannelsesinstitutioner, vil vedkommende samtidig få adgang til de tre andre konservatorier – i en ægte Global Conservatoire-tankegang. En enestående mulighed – et enestående samarbejde. Jeg glæder mig meget til at udvikle Global Conservatoire i den kommende årrække.”

Det første kursus, som bliver udbudt i Global Conservatoire-regi, er Music and Words, som leveres af Royal College of Music. DKDM udbyder to kurser i forårssemestret, nemlig Music production for musicians ved lektor Jesper Andersen og Nordic Noir – structure and melancholy in Nordic music ved lektor Søren Schauser, der her uddyber:

"Musik er et verdenssprog. En musiker kan uden videre arbejde sammen med en anden musiker og gør det mange steder hver eneste dag. Global Conservatoire er de danske musikuddannelsers hidtil mest ambitiøse projekt inden for internationalt samarbejde. Kurserne tager konservatoriernes globalisering op i næste gear. Vi giver begrebet “verdensklasse” helt ny betydning!

Jeg kaster mig over “Nordic Noir” som noget af det første. Kurset er som udgangspunkt en introduktion til Skandinaviens vigtigste komponister med Carl Nielsen som en af stjernerne. Men jeg vil også bede vores europæiske og amerikanske studerende tænke over musikken i deres egne lande og fundere lidt over de nationale forskelle - hvis der altså er nogen."

For DKDM giver det en unik mulighed for at udvide kursusudbuddet, dele viden og trække på erfaringer fra andre internationalt anerkendte konservatorier inden for digital musikundervisning. Gennem en del år har DKDM haft fokus på distance learning, og netop COVID-19-pandemien har fået sat skub i mængden af og innovationen inden for digitale undervisningsformer og -metoder, som nu kommer endnu flere studerende til gode. Global Conservatoire er også unik mulighed for DKDM’s undervisere til dels at afprøve digitale læringsmetoder i praksis og dels at blive en del af et større undervisnings-, kunstnerisk udviklings- og forskningsmiljø på tværs af grænser. Derfor ser DKDM Global Conservatoire som en oplagt mulighed for at højne kvaliteten af og metoderne til onlineundervisning inden for musik og scenekunst til gavn for studerende, institutionerne som helhed og den globale musik- og kunstverden.

FAKTA

Partnergruppe

Manhattan School of Music (https://www.msmnyc.edu/)
Royal College of Music (https://www.rcm.ac.uk/)
mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (https://www.mdw.ac.at/)
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (https://dkdm.dk/)

Form

Et indledningsvis femårigt samarbejde begyndende med en pilotudgave i studieåret 2021-2022

Erasmusprojekt

Global Conservatoire in the Digital Age (GLOCODA) er et Erasmusprojekt finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. 
GLOCODA er en del af Global Conservatoire - et digitalt samarbejde mellem fire partnerinstitutioner: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM), Royal College of Music (RCM), Manhattan School of Music (MSM) og University of Music and Performing Arts Vienna (mdw).