Klaverstuderende

Udbudsmateriale

Opgaven

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium udbyder stemning og vedligehold af flygler og klaverer. En nærmere beskrivelse af opgaven fremgår af udbudsmaterialet.

Udbuddet gennemføres som et offentligt EU udbud. Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler.

Tidsplan

I udbudsbetingelsernes pkt. 3.2 fremgår udbuddets forventede tidsplan. Afvigelser i den forventede tidsplan vil blive annonceret på denne side. Det er leverandørernes eget ansvar at holde sig opdateret.

Tilbudsfrist er d. 9. maj 2017 kl. 12.00.

Spørgsmål til udbudsmaterialet

Tilbudsgivere har mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet ved at fremsætte skriftlige spørgsmål til carsten.ruby@dkdm.dk. Ved spørgsmål, skal der i emnefeltet skrives ” Spørgsmål klaverstemningsudbud”.

De nærmere regler vedr. spørgsmål til udbudsmaterialet fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 1.7.

Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort her på siden. Tilbudsgivere opfordres til løbende at holde sig orienteret på denne side.

Informations- og spørgemøde

Der afholdes informations- og spørgemøde for interesserede leverandører d. 18. april 2017 kl. 15-17 på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rosenørns Allé 22, 1970 Frederiksberg C.

Alle interesserede leverandører kan deltage. Det kræver ikke forudgående tilmelding at deltage.

Udbudsmaterialet