DKDM's børnekor

Børnekorledelse

Tilmeldingsfrist 2. januar 2018 (undervisningsstart februar 2018)

Indhold

Børnekorsmetodik på begynder-, mellemstadie- og øvet niveau. Der tages udgangspunkt i deltagernes niveau og individuelle behov ved niveaudelt undervisning og praktik. Der undervises i: 

  • Stemmetræning for børnestemmer 
  • Indstuderingsteknik 
  • Direktion 
  • Hørelæremetodik og auditiv analyse for børn 
  • Tilrettelæggelse af korprøver og koncerter 
  • Opbygning af kor og korskole 
  • Brug af egen stemme
  • Repertoiregennemgang og- udvælgelse

Der vil være et praktisk forløb med øvekor, både begyndere og mellemstadie (Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums lille og store børnekor, samt mulighed for at indkalde praktikhold). 

Hvis det er muligt vil det praktiske forløb blive suppleret med supervision af deltagernes eget kor. Læreren observerer deltagerens arbejde med eget kor og superviserer efter korprøven. Dette afregnes dog særskilt.

Målgruppe

Kurset henvender sig til musikere og sangere, der enten er i gang med børnekorsarbejde og ønsker at udvikle dette, eller andre der målrettet ønsker inspiration til at oprette og arbejde med børnekor og børnestemmer

Underviser

Bente Colding-Jørgensen

Sted

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Holdstørrelse

4-5 deltagere

Tid

Alt efter deltagernes muligheder i og omkring korenes øvetider mandag og torsdag.

Antal timer og kursusgange

30 timer fordelt på 8 undervisningsgange 

Undervisningsstart

Februar 2018

Pris

7.500 kr.

Tilmeldingsfrist

2. januar 2018