DKDM studerende

Efteruddannelseskurser

Efteruddannelseskurser efterår 2019

Lige i øret

DKDM tilbyder nu et kursus for pædagoger og andre, der arbejder med musik og bevægelse med børn i alderen 3-6 år - altså de store børnehavebørn og børnehaveklasse.

Mål: At inspirere til og opgradere pædagogers muligheder for at lave musik og bevægelses aktiviteter med børn i børnehave og nulte klasse.

Indhold: kurset vil være et praksisnært hands-on kursus, hvor vi arbejder med sange, ideer og lege, der udvikler børnene motorisk, sanseligt, musikask og kreativt. Med udgangspunkt i kursisternes virkelighed vil vi komme omkring planlægning, afvikling og evaluering af musik- og bevægelsesleg med børn i Børnehaven og nulte klasse. Der vil indgå undervisning i egne musikalske færdigheder: Rytmisk træning og spil på tromme, klaver el. guitar. I nogen grad inddrages lærings- og udviklingsteori.

Materialet er Lige i ørets sange og nye bog: Lige i øret i børnehave - og nålde, som du kan tage direkte hjem i institutionen og bruge med det samme. Det forventes at man forbereder sig fra gang til gang. Vi glæder os til at se dig!

Undervisere: Kirsten Juul Seidenfaden og Manner Peschcke-Køedt

Tilmeldingsfrist: 1. november 2019
Link til tilmelding og mere info