Hørelære

Hørelære

Tilmeldingsfrist 1. september 2017 / 2. januar 2018

Indhold

Inden for egne færdigheder vil indholdet centrere sig omkring fagets hovedområder: Melodi, rytme og høring, men også andre discipliner som eksempelvis transponering og partiturspil kan indgå.

Deltagerne vil desuden få kendskab til fagets forskellige undervisningsmetoder - og materialer og kurset vil indeholde praktiske undervisningssituationer hvor deltagerne underviser hinanden internt på holdet.

I forbindelse med tilmeldingen udfyldes et kort spørgeskema, hvor eget færdighedsniveau angives og forventninger til kurset præciseres.

Formål

At udvikle deltagernes færdigheder i hørelære, både i relation til deltagernes egne færdigheder - og med henblik på at kunne forestå en undervisningssituation.

Målgruppe

Personer med musikfaglig baggrund, der ønsker at videreudvikle deres hørelærefærdigheder således at eget niveau styrkes samt jobmulighederne som udøvende musiker og musikpædagoger forbedres.

Undervisere

Gorm Larsen og Klara Rylander.

Mødetider

Torsdage 10-12. Præcise datoer følger.

Antal deltagere

4-6

Antal timer

10 gange af 2 timer = 20 timers undervisning. Der forventes forberedelse til hver undervisningsgang hvilket medfører en varighed på 37 timer.

Undervisningsstart

September 2017 / Februar 2018

Pris

4.000 kr.

Tilmeldingsfrist

1. september 2017 / 2. januar 2018