Undervisning af børn

Musikdidaktiske færdigheder

Kurset udbydes af Metropol i samarbejde med Rytmisk Musikkonservatorium og DKDM

Forløbet tager afsæt i egen musikalsk pædagogisk praksis og har til formål at udvikle denne. Vi har fokus på musikalsk ledelse af større grupper af børn og unge i folkeskolealderen.

Forløbet har fokus på konkret udvikling af din egen undervisningspraksis. Undervisningen foregår dels gennem forskellige gæstelæreres undervisning, dels gennem udvikling af dit eget materiale.

Forløbet er for såvel nye som erfarne musikundervisere af alle slags; vi udnytter deltagernes forskelligartede baggrunde og kompetencer i fællesskab. Der indgår observation og feedback på din egen musikpædagogiske praksis – på holdet samt i dit aktuelle job eller i en lignende situation.

Hvad får du ud af det?

Du bliver bedre til at tilrettelægge og lede forskelligartede inspirerende musikpædagogiske forløb – ikke mindst med større grupper af børn. Du får anledning til konkrete overvejelser over varierede musikalske og pædagogiske arbejdsredskaber i din og andres undervisning. Du får forudsætninger for at igangsætte, lede, vejlede og videreudvikle musikudøvelse og musikalsk skaben levende og varieret – med solide håndværks- og udtryksmæssige færdigheder i musikudøvelse.

Det faglige indhold

 • Metodik i musikundervisning, fx kormetodik, sammenspilsmetodik, progression, differentiering.
 • Komposition, improvisation og arrangement i forskellige stilarter og genrer, herunder med inddragelse af it.
 • Ledelse af musikalske aktiviteter, instruktion og vejledning.
 • Tilrettelæggelse og analyse af skabende musikalske processer.
 • Et bredt udsnit af stilarter, genrer og musik fra forskellige kulturer, aktiviteter inden for musik og bevægelse.
 • Musikteoretiske støttediscipliner, herunder hørelære, musikteori, satslære og aflytning.
 • Sang og brugsklaver som redskaber i musikundervisning.
 • Instrumentkundskab og elementære spillefærdigheder på instrumenter, der forekommer i almindelig musikalsk sammenspil.

Målgruppe

Du er sandsynligvis musikskolelærer, musiklærer i grundskolen, pædagogisk medarbejder i SFO/klubber eller på anden måde musikunderviser eller musikformidler.

Undervisere

Metropol samarbejder med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) og Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) om uddannelsen. Du vil blandt andet møde:

 • Kirsten Juul Seidenfaden, Bente Colding-Jørgensen (DKDM)
 • Martin Klausen, Jesper Sveidahl, Rune Thorsteinsson (RMC)
 • Malene Bichel, Signe Adrian (Metropol)

Sted

Frederiksberg

Start

8. september 2017

Varighed

Fredage kl. 9-13

Pris

9.900 kr.

Tilmelding

Tilmelding via Metropol
Der optages, så længe pladser haves.