Organist

Solistisk orgelspil (kunstspil)

Tilmeldingsfrist 1. september 2017 / 2. januar 2018

Indhold

Arbejde med klart defineret emne, valgt af deltageren, f.eks. en større cyklus af Messiaen eller J. S. Bach, ny dansk orgelmusik eller udvalgte værker fra anden bestemt stilistisk periode. 

Formål

At styrke og videreudvikle deltagerens tekniske og musikalske kundskaber inden for det valgte fag-/emneområde.

Målgruppe

Konservatorieuddannede organister med diplom- og kandidatuddannelser.

Sted

En af de af konservatoriet benyttede kirker (aftales med læreren).

Underviser

Hans Davidsson

Mødetider

Undervisningen aftales med den enkelte lærer (typisk én eller to gange om måneden).

Kursusform

Eneundervisning - og små hold hvis dette er muligt og relevant. 
Kursusplan for efteruddannelsen tilrettelægges i samarbejde mellem lærer og kursist. Efter afsluttet efteruddannelse får deltageren et kursusbevis af DKDM.

Antal timer

8 timer

Undervisningsstart

September 2017 / Februar 2018

Pris

10.800 kr.

Tilmeldingsfrist

1. september 2017 / 2. januar 2018

Det er muligt at søge Kirkeministeriets Kompetencefond til denne efteruddannelse.