Masteruddannelsen i musikalsk akkompagnement til dans (MAD)

Ansøgningsfrist 8. april 2019
Masteruddannelsen i musikalsk akkompagnement til dans er en to-årig deltidsuddannelse, der tilbydes i et samarbejde mellem Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) og Den Danske Scenekunstskole (DDSKS).   

Målgruppe:
Uddannelsen er en specialiseringsuddannelse for professionelle musikere/komponister/sound artists og sigter mod at give den studerende nye redskaber til at overføre deres kendte musikalske viden, færdigheder og kompetencer til nye termer og begreber, der skal give dem en ballast i kreativt musikalsk arbejde med dans, teater og performancekunst.

Om uddannelsen: Formålet med uddannelsen er at styrke samspillet mellem de to kunstarter og skabe mulighed for samarbejder på højt niveau på de forskellige traditionelle fælles fagområder (teknikklasser, performance, forestillinger, repetition mm) samtidigt med at nye platforme udvikles gennem eksperimentelle workshops, labs og kunstneriske udviklingsprojekter.

Uddannelsen har efter 10 års pilotarbejde opbygget et kæmpe internationalt netværk, der sikrer at den studerende vil komme i kontakt med de bedste kompetencer og de nyeste retninger og betydeligste udviklingsarbejder inden for området.

Uddannelsens længde: Uddannelsen tager to år fordelt på fire semestre. De første fire moduler strækker sig alle over flere semestre, og i praksis vil undervisningen blive tilrettelagt for den enkelte på en måde, der sikrer, at arbejdsbelastningen fordeles ligeligt hen over semestrene. I uddannelsens struktur er det fastlagt, at de studerende skal indgå i et praksisforløb i løbet af 1., 2. og 3. semester. Under disse vil de få mulighed for kontakt til miljøerne, bl.a. gennem tæt kontakt til underviserne og gennem en række aftaler med institutioner nationalt som internationalt.

Uddannelsen har en aftale med Det Kongelige Teater om praksisforløb i klassisk danseteknik og en aftale med DDSKS om at tilbyde praksisforløb inden for ’contemporary’ danseteknik.

Studiestart ligger primo november.

Adgangskrav:
  • En videregående uddannelse i musik på minimum bachelorniveau fra et konservatorium eller universitet.
  • To års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.
  • En bestået optagelsesprøve.

Optagelsesprøve: Optagelsesprøven er beskrevet i studieordningen.
Optagelsesprøven afholdes 27. og 28. april 2019.

Pris: Prisen for uddannelsen er 77.000 kr. fordelt på 5 moduler á 15.400 kr. over to år.

Optag: DKDM optager 5 studerende om året.

Ansøgningsfrist: 8. april 2019

Ansøgning: Ansøgning om optagelse på Masteruddannelsen i musikalsk akkompagnement til dans (MAD) her.

Ansøgningsgebyr: Alle ansøgere skal betale et ansøgningsgebyr på 500 kr. Gebyret går til dækning af administrationsudgifter i forbindelse med planlægning og afholdelse af optagelsesprøverne. Gebyret betales i forbindelse med ansøgningen igennem vores online ansøgningssystem. Gebyret refunderes ikke.

Studieordning: Studieordningen kan hentes her (pdf)

Kontakt: Har du spørgsmål om uddannelsen, kan du kontakte uddannelsesansvarlig Kim Helweg.