Information i tilfælde af No-deal Brexit

Information fra Kulturministeriet 30. april 2019

Hvis du har spørgsmål til, hvordan Brexit vil påvirke kommende og nuværende studerende på konservatoriet, anbefaler vi først og fremmest at kontakte konservatoriet, da nedenstående information ikke opdateres ved eventuelle ændringer.

Du kan skrive til international afdeling på international@dkdm.dk

 

Information fra Kulturministeriet den 30. april 2019

Folketinget har den 19. marts 2019 vedtaget et lovforslag (lovforslag nr. L 166), som midlertidigt viderefører visse rettigheder for bl.a. herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, hvis Storbritannien udtræder af EU uden en aftale. Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale (også kaldet Brexit-loven) sættes kun i kraft, hvis Storbritannien udtræder af EU uden en aftale. Brexit-loven vil gælde, indtil noget andet træder i stedet.

Det betyder, at herboende britiske statsborgere, som på udtrædelsestidspunktet udøver deres ret til fri bevægelighed i Danmark, og deres familiemedlemmer, i overgangsperioden vil have ret til statsfinansieret uddannelse på de statslige kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Det samme vil gælde for britiske grænsearbejdere i Danmark og deres familiemedlemmer.

Der vil kun blive opkrævet deltagerbetaling i det omfang, der i dag opkræves deltagerbetaling fra andre EU- og EØS-borgere. Ligeledes vil retten til SU blive videreført.

Yderligere information om SU, udlandsstipendium, specialpædagogisk støtte og statens voksenuddannelsesstøtte mv. samt hvordan du skal forholde dig som dansk studerende i UK kan findes på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside "Hvad betyder Brexit for dig" 

For danske studerende, der vil til UK og studere, kan de britiske regler læses her: https://www.gov.uk/guidance/european-temporary-leave-to-remain-in-the-uk