Information om Brexit

Information fra Kulturministeriet februar 2020

Hvis du har spørgsmål til, hvordan Brexit vil påvirke kommende og nuværende studerende på konservatoriet, anbefaler vi at kontakte konservatoriet, da nedenstående information ikke opdateres ved eventuelle ændringer.

Du kan skrive til international afdeling på international@dkdm.dk

Storbritannien har den 31. januar 2020 forladt EU. Inden da blev den udtrædelsesaftale, som den britiske regering har forhandlet med EU, godkendt. Ved udtrædelsen trådte en overgangsperiode dermed i kraft. Den gælder som udgangspunk til den 31. december 2020 og betyder, at alle EU's regler i perioden fortsat vil gælde for britiske borgere.

Den britiske regering kan senest d. 1. juli 2020 bede om forlængelse af indeværende overgangsperioden på 1-2 år.