Juniorstrygere

Juniorstrygere

Konservatoriets unge strygerensemble
Hvem kan søge
 • Alder: 12-18 år
 • Strygere: Violin, bratsch, cello, kontrabas

Ensembletidspunkter

Juniorstrygerne mødes ca. en lørdag om måneden til en 3-timers prøve. Bemærk, at der er mødepligt.

Om optagelsesprøven

Optagelsesprøven foregår på konservatoriet i august. Prøven varer 15-20 minutter. Du skal selv sørge for evt. akkompagnatør. Efter optagelsesprøven får du skriftlig besked, om du er optaget.

Optagelsesprøve for strygere

Til optagelsesprøven skal du spille:
 • Prøve i solospil: 5-10 minutters selvvalgt værk (gerne to forskellige)
 • Skalaspil: en dur og en mol i to eller tre oktaver (violinister tre oktaver)
 • En kort prima vista-prøve
 • En kort samtale

Tilmelding

Send en mail til Frederikke.Nymann@dkdm.dk med oplysninger om:

 • Elevens navn
 • Elevens alder
 • Elevens instrument
 • Elevens egen lærers navn
 • Hvor længe eleven har spillet

Tilmeldingsfrist 15. maj 2021.

Om DKDM's Juniorstrygere

DKDM's Juniorstrygere er ledet af Alexandre Zapolski.

Yderligere oplysninger om ensemblerne og optagelsesprøverne fås ved henvendelse til DKDM: Telefon 7226 7226 eller e-mail dkdm@dkdm.dk.