Børn med rygsække

Lørdagsskole for børn og unge

Musikskoleelever og -lærere inviteres til at deltage i DKDM's Lørdagsskoler

I 2018 tilbyder vi lørdagsskole:

  • Lørdag 3. marts 2018 for strygere, pianister og træblæsere
  • Lørdag 7. april Brass & Percussion Day (for messingblæsere og slagtøj)

Lørdagsskolen er åben for alle musikskoleelever og lærere. Konservatoriets lærere underviser eleverne under overværelse af elevernes egne lærere samt evt. studerende fra DKDM. Hvis en elev ikke har lyst til at deltage aktivt, er der også mulighed for at tilmelde sig som passiv deltager.

Vi er utrolig glade for at så mange har lyst til at deltage, men vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde samtlige deltagere soloundervisning hos en konservatorielærer. Vi beder derfor musikskolelærerne om at lave en prioriteret rækkefølge af deres elever. De elever, der ikke kan tilbydes undervisning af en konservatorielærer, vil i videst muligt omfang blive tilbudt undervisning af en pædagogikstuderende på det pågældende instrument.

Tilmeldingsfrist 5. februar
Musikskolelæreren sender tilmeldingsblanket til loerdagsskolen@dkdm.dk senest 5. februar. 
Ca. 14 dage inden Lørdagsskolens afholdelse modtager musikskolen et program for dagen med oplysninger om blandt andet tidsplan, lærer- og lokalefordeling.

Program for lørdagsskolen 3. marts

10.00-12.20 Individuel undervisning rundt i hele huset

12.30-13:00 Koncert på Studiescenen med Juniorstrygerne og Twincussion. Rektor Bertel Krarup byder velkommen. Indgang Rosenørns Allé 22, 1970 Frederiksberg C.

13:00-14:00  Workshops med DKDM studerende i faggrupper (opdateres)
14:00-15:00 Individuel undervisning rundt i hele huset

Kantinen holder åbent i tidsrummet 11:00-14:00 hvor man vil kunne købe frokost, kaffe, te m.m.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til lørdagsskolen, er du velkommen til at kontakte Kirsten Juul Seidenfaden.