Åbent hus på DKDM

Lørdagsskole for børn og unge

Lørdagsskolen er desværre aflyst 6. marts 2021

Lørdagsskolen 6. marts er desværre aflyst. Vi melder endeligt ud mandag 1. februar 2021, om det er muligt at finde en anden dato senere på året, eller lørdagsskolen må aflyses helt i år.

Lørdagsskole

Konservatoriets Lørdagsskole holdes for alle musikskoleelever og lærere. Konservatoriets lærere underviser eleverne under overværelse af elevernes egne lærere samt evt. studerende fra DKDM. Hvis en elev ikke har lyst til at deltage aktivt, er der også mulighed for at tilmelde sig som passiv deltager. 

Lørdagsskole afholdes i år for:
 

  • Accordeon
  • Blokfløjte
  • Guitar
  • Harpe
  • Klaver
  • Strygere: violin, bratsch, cello, kontrabas
  • Træblæsere: fløjte, klarinet, saxofon, obo, fagot
  • Sangere
  • Orgel

Vi gør opmærksom på, at det kun er lærerne, som må udfylde tilmeldingen. Under email og telefonnummer på eleverne bedes I blot notere lærers telefonnummer og email. 

Vi er utrolig glade for at så mange har lyst til at deltage, men vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde samtlige deltagere soloundervisning hos en konservatorielærer. Vi beder derfor musikskolelærerne om at lave en prioriteret rækkefølge af deres elever. De elever, der ikke kan tilbydes undervisning af en konservatorielærer, vil i videst muligt omfang blive tilbudt undervisning af en pædagogikstuderende på det pågældende instrument.

Tilbagemelding
Ca. 14 dage før Lørdagsskolens afholdelse, modtager musikskolen et program for dagen med oplysninger om blandt andet tidsplan, lærer- og lokalefordeling. Der vil også komme mere information om de forskellige workshops.

Tilmelding
Tilmeld din elev til lørdagsskolen 29. februar

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til lørdagsskolen, er du velkommen til at skrive til: frederikke.nymann@dkdm.dk