Børn med rygsække

Lørdagsskole for børn og unge

Musikskoleelever og -lærere inviteres til at deltage i DKDM's Lørdagsskoler

I 2017 tilbyder vi tre lørdagsskoler:

  • Lørdag 4. marts 2017 for strygere, pianister og træblæsere
  • Lørdag 1. april 2017 Brass & Percussion Day 
    (messingblæsere og slagtøj) 
  • Lørdag 29. april 2017 åbent hus for sangere
  • Desuden en lørdag for organister (dato meddeles i oktober)

Lørdagsskolen er åben for alle musikskoleelever og lærere. Konservatoriets lærere underviser eleverne under overværelse af elevernes egne lærere samt evt. studerende fra DKDM. Hvis en elev ikke har lyst til at deltage aktivt, er der også mulighed for at tilmelde sig som passiv deltager.

Vi er utrolig glade for at så mange har lyst til at deltage, men vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde samtlige deltagere soloundervisning hos en konservatorielærer. Vi beder derfor musikskolelærerne om at lave en prioriteret rækkefølge af deres elever. De elever, der ikke kan tilbydes undervisning af en konservatorielærer, vil i videst muligt omfang blive tilbudt undervisning af en pædagogikstuderende på det pågældende instrument.

Tilmeldingsfrist 30. januar
Musikskolelæreren sender tilmeldingsblanket til loerdagsskolen@dkdm.dk senest 30. januar. I december er der sendt invitation og tilmeldingsblanket til alle musikskoler, men de kan også hentes her:

Tilbagemelding
Ca. 14 dage inden Lørdagsskolens afholdelse modtager musikskolen et program for dagen med oplysninger om blandt andet tidsplan, lærer- og lokalefordeling.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til lørdagsskolen, er du velkommen til at kontakte Kirsten Juul Seidenfaden.