Børn med rygsække

Lørdagsskole for børn og unge

Musikskoleelever og -lærere inviteres til at deltage i DKDM's lørdagsskole d. 2. marts 2019

Lørdagsskoletilbuddet gælder for: 

  • Accordeon
  • Blokfløjte
  • Guitar
  • Harpe
  • Klaver
  • Strygere: violin, bratsch, cello, kontrabas
  • Træblæsere: fløjte, klarinet, saxofon, obo, fagot
  • Sangere
  • Orgel

NB! Brass & Percussion Day: Lørdag 30. marts (for messingblæsere og slagtøj).

Lørdagsskolen er åben for alle musikskoleelever og lærere. Konservatoriets lærere underviser eleverne under overværelse af elevernes egne lærere samt evt. studerende fra DKDM. Hvis en elev ikke har lyst til at deltage aktivt, er der også mulighed for at tilmelde sig som passiv deltager.

Vi er utrolig glade for at så mange har lyst til at deltage, men vi har desværre ikke mulighed for at tilbyde samtlige deltagere soloundervisning hos en konservatorielærer. Vi beder derfor musikskolelærerne om at lave en prioriteret rækkefølge af deres elever. De elever, der ikke kan tilbydes undervisning af en konservatorielærer, vil i videst muligt omfang blive tilbudt undervisning af en pædagogikstuderende på det pågældende instrument.

Tilmelding
Tilmeldingen foregår ved at følge dette link

Vi gør opmærksom på, at det kun er lærerne, som må udfylde tilmeldingen.

Tilmeldingsfristen er fredag 1. februar 2019.

Tilbagemelding
Ca. 14 dage før Lørdagsskolens afholdelse, modtager musikskolen et program for dagen med oplysninger om blandt andet tidsplan, lærer- og lokalefordeling. Der vil også komme mere information om de forskellige workshops.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til lørdagsskolen, er du velkommen til at skrive til: kirsten.juul@dkdm.dk