Piano

Almene fag

Alle ansøgere skal bestå optagelsesprøven i teori og hørelære. Derudover afholdes der en klaverprøve for en lang række andre instrumenter

Beståede prøver i almene fag er en forudsætning for optagelse på bacheloruddannelsen.

Alle ansøgere til bacheloruddannelserne ved DKDM, som har bestået hovedfagsprøven, skal gennemgå en kollektiv, skriftlig prøve i hørelære og teori. Varighed ca. 2½ time.

Endvidere aflægger de fleste instrumentalister samt sangere og kirkemusikere prøve i klaver som alment fag. Varighed: Ca. 10 minutter.

Klaver, guitar, accordeon, lut og cembalo fritages for prøven i klaver som alment fag. Musikpædagoger, komponister og tonemestre har særlige klaverprøver som er beskrevet under hovedfaget.

Prøverne i almene fag er prohibitive og bedømmes efter 7-trinsskalaen.

OPTAGELSESPRØVEN I HØRELÆRE OG TEORI

Du kan finde information om prøven i hørelære og teori i januar 2021 her.

Varighed: ca. 2 ½ time

Formål

Prøven består af tre dele:

 • Første del er en auditiv prøve, som består i at løse en række lytteopgaver.
 • Efter en kort pause følger anden del, som er en diktat- og korrektionsprøve, hvor det forespillede skal sammenholdes med det noterede.
 • Tredje del er en visuel prøve, hvor en række nodelæsnings- og harmoniseringsopgaver skal løses.

Opgaverne i alle prøvens tre dele spænder i sværhedsgrad fra det forholdsvis enkle til det mere komplicerede. Enkelte af opgaverne vil du måske finde vanskelige at løse; hvis det er tilfældet, skal du ikke lade dig påvirke, men blot gå videre og koncentrere dig om den næste opgave. Formålet med prøven er nemlig at afdække, hvor langt din høreevne, din orienteringsevne og din musikalske viden og kunnen rækker.

Prøven kan kun aflægges på dansk, engelsk eller tysk.

Hjælpemidler må ikke medbringes.

Bedømmelse

Prøven bedømmes med én karakter efter 7-trinsskalaen.

Bedømmelseskriterier

Ved bedømmelse af prøven inddeles den i 5 afsnit:

 • A1: Auditiv prøve: opgave 1-6 og 10-11
 • A2: Auditiv prøve: opgave 7-9
 • D: Diktat/korrektionsprøve: opgave 1-7
 • V1: Visuel prøve: opgave 1-10
 • V2: Visuel prøve: opgave 11-13

Der gives karakter for hvert af de 5 afsnit. Den samlede karakter udregnes som et gennemsnit af alle delkarakterer. Det er en forudsætning for at bestå prøven, at enten a) alle 5 afsnit bestås hver for sig eller b) min. 4 delprøver bestås og det samlede karaktergennemsnit er min. 4.

Indholdet af hørelære/teori-prøven

Auditiv prøve:

 • bestemmelse af stilperioder (eks. renæssance, barok, romantik)
 • bestemmelse af kompositionsbesætninger (eks. kammermusik, solokoncert)
 • bestemmelse af tonalitetstyper (eks. dur/mol, modal)
 • bestemmelse af taktarter (eks. 2-delt, 3-delt)
 • bestemmelse af satstyper (eks. homofon sats, polyfon sats)
 • bestemmelse af formopbygning (eks. AA, AABA)
 • bestemmelse af instrumenter (eks. obo, fagot, bratsch)
 • bestemmelse af tre- og firklange (eks. dur/mol/formindsket/forstørret, septimakkorder, kvartstabel, clusters)
 • bestemmelse af akkordtyper i musikalske sammenhænge
 • bestemmelse af intervaller
 • bestemmelse af toneart ud fra opgivet begyndelsestone
 • notation af basstemme og bestemmelse af funktioner i 4-stemmig koral med opgivet sopranstemme

Diktat- og korrektionsprøve:

 • korrektion af forespillet melodiforløb
 • notation af forespillet melodi, hvor rytmen er opgivet på forhånd
 • notation af rytmen i en forespillet melodi, hvor tonerne er opgivet på forhånd
 • notation af overstemme i et flerstemmigt nodebillede
 • korrektion af et flerstemmigt nodebillede sammenholdt med en forespillet sats

Visuel prøve:

 • bestemmelse af akkorder ud fra partiturudsnit incl. C-nøgler og transponerende instrumenter
 • bestemmelse af stilperiode ud fra partiturudsnit
 • bestemmelse af tonalitetstyper ud fra nodeeksempler
 • bestemmelse af modulerende melodiforløb ud fra nodeeksempler
 • bestemmelse af satstyper ud fra nodeeksempler
 • bestemmelse af formopbygning ud fra nodeeksempler
 • bestemmelse af akkordtyper
 • bestemmelse af intervaller
 • nedskrivning af de første 10 toner i overtonerækken ud fra given grundtone
 • lokalisering af fejl i 4-stemmig koralsats
 • notation af mellemstemmer i 4-stemmig koralsats
 • harmonisk analyse af homofon sats

Den auditive prøve varer ca. 40 minutter, diktat- og korrektionsprøven ca. 30 minutter og den visuelle prøve 60 minutter. Der bliver 10 minutters pause mellem de enkelte prøver.

Download

Her kan du downloade et eksempel på optagelsesprøven:

Som pdf:

Som mp3:

Facit:

Ønsker du hjælp med forberedelse til optagelsesprøven, er du velkommen til at skrive til professor Erik Højsgaard eller studielektor Per Bundgaard, som kan formidle kontakt til lærere.

PRØVEN I KLAVER SOM ALMENT FAG

Varighed ca. 10 min.

Indhold af prøven

 • 1-2 klaverstykker.* Hvis du kun spiller 1 klaverstykke, skal du også fremføre en selvvalgt becifret sang/melodi af en sværhedsgrad som en højskolesang eller tilsvarende.
 • Indstuderet 4-stemmig koral (fra en skandinavisk koralbog eller en Bachkoral).
 • Samtlige skalaer og treklange i dur og mol (alle tre typer: melodisk, harmonisk og ren) spillet over to oktaver med begge hænder samtidig.
 • Prima vista-spil af et lettere klaverstykke.

* Klaverstykkerne forventes at have en sværhedsgrad som f.eks.:

 • En allegro-sats af en sonatine af F. Kuhlau eller M. Clementi
 • J.S. Bach: 2-stemmig invention
 • Béla Bartók: Rumænske julesange
 • Oscar Peterson: Jazz Exercises, bd.

Her kan du downloade to eksempler på danske koraler: