Ensemble conductor

Ensemble-/korleder

Du kan vælge optagelsesprøven på et niveau på konservatoriet: 

  • Kandidatniveau 

Du skal vælge, om du søger ind som a) ensembleleder eller som b) korleder.

Kandidatuddannelsen 

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve. Prøven består af tre dele:

1. Hovedfag

a) Ved prøven i ensembleledelse fremføres en sekunda vista indstuderingsopgave med tilstillet ensemble, f.eks. strygekvartet, blæserkvintet eller messingkvintet. Der gives 1 times forberedelse.

b) Ved prøven i korledelse fremføres en indstuderingsopgave med tilstillet ensemble, f.eks. dobbeltkvartet. Der gives 1 times forberedelse. Opgaven fremsendes 1 uge før prøven.

Prøvens varighed er 30 minutter (45 min. inkl. votering).

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af to interne censorer.

2. Klaver

Prøven består af to dele:

  • der fremføres et klassisk stykke efter eget valg (maksimum 10 minutter)
  • Prima vista (sværhedsgrad som eks. Sarastos arie "In diesen heil'gen Halle" fra Mozarts opera "Tryllefløjten")

Prøvens varighed 30 minutter inkl. votering.

Prøven bedømmes bestået / ikke bestået.

Prøven bedømmes af hovedfagslæreren i musikledelse og en intern fagcensor.

3. Hørelære

Rytme: en rytmeopgave, der kan indeholde polyrytmik samt skæve og vekslende taktarter

Melodi: En melodisk opgave, som kan være en romantisk sang med akkompagnement eller en uakkompagneret fritonal/atonal stemme fra en korsats.

Akkordhøring: Funktionsharmonisk analyse af en harmonisk sats

Partiturspil:

  • Udførsel på klaver af melodi noteret i alt- eller tenornøgle
  • Udførsel på klaver af melodi noteret i B- eller A-stemning

Der gives 30 minutters forberedelse.

Prøvens varighed 15 minutter inkl. votering.

Prøven bedømmes bestået / ikke bestået.

Prøven bedømmes af hovedfagslæreren i musikledelse og en intern fagcensor.

Supplerende krav

Ansøgeren skal yderligere kunne dokumentere at have modtaget et kursus i elementær direktionsteknik på konservatorieniveau. (Kurset kan være indeholdt i den adgangsgivende uddannelse eller som supplement til uddannelsen). Som dokumentation for elementær direktionsteknik bedes ansøgere vedlægge en video med en demonstration af deres færdigheder af arbejde med ensemble eller orkester.