Piano

Klaver/Repetition

Du kan vælge optagelsesprøven på flere niveauer på konservatoriet: 

 

Bacheloruddannelsen

Optagelsesprøven består af følgende dele: 

Hovedfag (samlet varighed inkl. votering 40 min.)

Ved udfyldning af ansøgningsskemaet skal du aflevere en repertoireliste over de valgte værker, som vil blive fremført under optagelsesprøven. Hovedfagsprøven består af disse tre typer prøver: 

1. Bundne/selvvalgte opgaver, etuder, skalaer

 • 1 etude efter eget valg
 • 1 polyfont værk af J. S. Bach f.eks. Præludium og Fuga fra Das Wohltemperierte Klavier
 • 1 hurtig og 1 langsom sats af en wienerklassisk sonate
 • 1 romantisk værk eller et værk fra 20. århundrede

Alle skalaer i to oktaver. Skalaer og brudte tre- og firklange (kun septimakkorder) i alle dur- og moltonearter

2. Tilstillet opgave

En tilstillet opgave sendes til ansøgerens e-mailadresse 7 dage før optagelsesprøven. 

De fire bundne og selvvalgte opgaver samt den tilstillede opgave skal samlet have en varighed af 15-20 minutter.

3. Prima vista-spil

Du vil blive præsenteret for et stykke musik, der skal spilles prima vista af en sværhedsgrad som f.eks. Robert Schumann: Album für die Jugend, nr. 11 "Sizilianisch". 

Karaktergivning

Der gives 3 særskilte prøvekarakterer. Én for hver af de ovenstående prøver. Prøven er kun bestået, hvis den optagelsessøgende mindst har opnået karakteren 02 alle prøver. Er hovedfagsprøven bestået, går ansøgeren videre til prøver i almene fag. Disse prøver er ens for samtlige bacheloruddannelser.

Kandidatuddannelsen i klaver 

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve suppleret med en samtale.

Du skal opgive værker for soloklaver fra mindst tre forskellige stilperioder. Et af værkerne skal være en virtuos etude. Samlet omfang af opgivelserne skal være 40 minutter.

Ved prøven vælger censorerne 20 minutters repertoire, der fremføres.

Prøven afsluttes med en samtale på ca. 5 minutter om dine forudsætninger og forventninger til studiet.

Prøvens varighed er maks. 25 minutter (inkl. votering og samtale 35 min.).

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af to interne censorer.

Bemærk: Prøven gælder også for allerede indskrevne studerende på konservatoriet, der ønsker at følge studieordningen uden pædagogiske fag.

Kandidatuddannelsen i klaver med repetition som speciale

Bemærk, at uddannelsen på nuværende tidspunkt kun kan søges af EU/EØS-statsborgere.

Optagelsesprøve

Den optagelsessøgende fremfører ved optagelsesprøven:

1. Et solo klaverværk efter eget valg (max. 5 min.)

2. To operascener efter eget valg:          

 • én fra en Mozart opera (max. 5 min.)
 • én fra en 19. eller 20. årh. opera (max. 5 min.)

Scenerne skal omfatte ensembler for et minimum af to stemmer (dvs. ikke arier) og Mozart scenen skal indeholde et secco recitativ.

3. En tilstillet opgave omfattende et operauddrag med minimum to medvirkende (max.5 min.). Ensemblet vil ikke være fuldt besat. Den optagelsessøgende repeterer dette uddrag med den/de tilstillede sanger(e) med korrektioner, giver sproglige og musikalske anvisninger, samt synger stikreplikker.

Den tilstillede opgave modtages 2 uger før optagelsesprøven.

4. En prima vista-opgave fra et klaverudtog (max. 3 min.)

Alle operauddrag fremføres på originalsproget.

Den optagelsessøgende er selv ansvarlig for medvirkende sangere i de to operauddrag efter eget valg. DKDM er ansvarlige for medvirkende sangere i den tilstillede opgave. DKDM er ansvarlig for prima vista opgaven.

Prøven afsluttes med en samtale på ca. 5 minutter om den optagelsessøgendes forudsætninger og forventninger til studiet.

Prøvens varighed er maks. 45 minutter (inkl. votering og samtale).

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af to interne censorer.

Solistuddannelsen

Prøvens forløb, bedømmelse og indhold

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve, der afvikles i to runder. Hvis du søger uddannelsesretningen Solist Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed eller Solist med Undervisningskompetence (videregående niveau), skal du efterfølgende til en 3. runde i din valgte uddannelsesretning. Læs mere om de forskellige uddannelsesretninger og indholdet af prøverne her.

I 1. runde skal du fremføre et program af 20 minutters varighed. 

Et optagelsesudvalg bedømmer præstationen med "bestået/ikke bestået". 

Hvis du består 1. runde, fortsætter du til 2. runde, der afvikles så hurtigt som muligt efter 1. runde. De to runder kan afholdes på forskellige dage. 

I 2. runde skal du fremføre et program af 30 minutters varighed. Runden afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Repertoire

Repertoiret for de to runder er selvvalgt, men følgende regler skal overholdes:
 • Der må ikke være sammenfaldende værker ved de to runder.
 • Værkerne ved de to runder skal tilsammen dække mindst fire forskellige perioder
 • Mindst ét værk ved en af de to runder skal være skrevet efter 1945
 • De fremførte værker skal være for klaver solo

Eksempler på repertoirets art og sværhedsgrad:

 • J. S. Bach: Kromatisk fantasi og fuga, d-mol, BWV 903
 • D. Scarlatti: 5 sonater
 • J. Haydn: Sonate i Es-dur, Hob, XVI:52
 • L. van Beethoven: Sonate i As-dur, op. 110
 • Fr. Schubert: Sonate i A-dur, op 959
 • Fr. Chopin: Scherzo  i E-dur, op. 54
 • Fr. Chopin: Sonate i b-mol, op. 35
 • J. Brahms: Intermezzo i es-mol, op. 118:4
 • J. Brahms: Rhapsodie i h-mol, op. 79:1
 • J. Brahms: Sonate i f-mol, op. 5
 • M. Ravel: 3 satser af Le Tombeau de Couperin (1914-17)
 • B. Bartók: Sonate (1926)
 • I. Nørholm: Signaturer fra en provins, op. 51
 • L. Dallapiccola: Quaderno musicale di Annalibera (1952)
 • P. Ruders: Dantesonate (1970)

 

Solistuddannelsen i klaver med operarepetition som speciale

Young Artist Programme er en ny uddannelse som på nuværende tidspunkt kun kan søges af EU/EØS-statsborgere. 
Er du ikke EU/EØS-statsborger, og er du interesseret i uddannelsen, kan du skrive en mail til uddannelsesleder Eva Hess Thaysen og høre om dine muligheder.

Ansøgning

Ansøgningsskemaet er tilgængeligt fra den 26. marts

Ansøgningen skal indeholde:

 • Motivationsbrev
 • Anbefaling fra tidligere uddannelsesinstitution eller professionel samarbejdspartner 
 • CV (uddannelse samt evt. professionelt virke)
 • Dokumentation for gennemført kandidatuddannelse i klaver eller andet relateret fag
 • Videooptagelse af en fremførelse af et operaensemble af en varighed på mellem 4 og 6 minutter hvor ansøgeren spiller og synger

 

Prøvens forløb, bedømmelse og indhold

Optagelsesprøven består af to runder.

Et optagelsesudvalg bedømmer præstationen i 1. runde med ”bestået/ikke bestået”. Hvis du består 1. runde, indbydes du til 2. runde.

 

Optagelsesprøvens 1. runde

Optagelsesprøvens 1. runde består af en bedømmelse af ansøgerens kvalifikationer på baggrund af det indsendte materiale. 1. runde bedømmes med bestået/ikke bestået. Bestået vil betyde, at man er gået videre til 2. runde.

 

Optagelsesprøvens 2. runde 

Optagelsesprøvens 2.runde finder sted den 13. og 14. maj 2021 på Operaen ved Det Kgl. Teater eller på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

2. runde består af en prøve, hvor ansøgeren skal

 1. Både spille og synge følgende musik, hvoraf nogle kan blive dirigeret:

  1. W. A. Mozart: “Don Giovanni”
   #13 (akt 1 finale) søjler 273-532 (ca. 7 minutter)

  2. R. Strauss: "Salome"
   fra begyndelsen af 4. scene (3 takter efter cf. 154) til 3 takter efter cf. 172 (ca. 4 minutter)

  3. G. Puccini: “La Bohème”
   hele 2.akt (ca. 20 minutter)
 2. Coache en sanger (leveret af Operaen eller Det Kongelige Musikkonservatorium) på et stykke musik sendt til kandidaten 3 dage før forespilningen (ca.10 mins)
 3. Bladlæse
 4. Samtale med panelet om forventninger til studiet.

Prøven bedømmes med én karakter efter gældende karakterskala.

Specialuddannelsen for pianister

Om uddannelsen

 • Repetition og akkompagnement
 • Akkompagnement og kammermusik

Ved udfyldning af ansøgningsskemaet skal du oplyse hvilket fag inden for den valgte fagkombination der prioriteres først.

Optagelsesprøven afvikles i to runder. Hvis du søger uddannelsesretningen Solist Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed eller Solist med Undervisningskompetence (videregående niveau), skal du efterfølgende til en 3. runde i din valgte uddannelsesretning. Læs mere om de forskellige uddannelsesretninger og indholdet af prøverne her.

I 1. runde skal den optagelsessøgende fremføre et program jf. nedenstående bestemmelser i enten:

 • Akkompagnement eller
 • Kammermusik eller
 • Repetition
Censorkomitéen bedømmer præstationen med "bestået/ikke bestået". 

Optagelsessøgende, der består 1. runde, fortsætter til 2. runde, der afvikles hurtigst muligt efter 1. runde. De to runder kan afholdes på forskellige dage.

I 2. runde fremfører den optagelsessøgende et program i den disciplin, hvori der ikke er aflagt prøve i 1. runde. Runden afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen. Præstationen bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Såfremt faget repetition prioriteres frem for akkompagnement vil 1. runde indeholde følgende repetitionsprøvepunkter (se nærmere under Repetition):
 • Prima-vista repetition (30 min. forberedelse)
 • Repetition med mindre ensemble (1 dags forberedelse)
Varighed 1. runde ca. 25 min.

Såfremt 1. runde med repetition bestås, kommer 2. runde med akkompagnement til at bestå af følgende prøvepunkter (se nærmere under Akkompagnement):
 • 15 min. censorvalgt ud af 35-40 min. opgivet lied-repertoire
 • Klaverledsagelse af et mindre instrumentalt værk med solist
 • Koncertsats-sats akkompagnement
 • Transpositionsprøve af lied/romance (10 min. forberedelse)

Varighed 2. runde ca. 35 min.

Såfremt faget akkompagnement prioriteres frem for repetition indeholder 1. runde punkterne 1) 2) og 5) (se nærmere under 1.2.1 akkompagnement). Såfremt 1. runde med akkompagnement (ca. 25 min.) bestås, kommer 2. runde med repetition (ca. 35 min.) til at indeholde punkterne 1) 2) og 3) (se nærmere under Repetition). 

Såfremt faget kammermusik prioriteres frem for akkompagnement skal 1. runde indeholde et selvvalgt repertoire på 10 min. og et censorvalgt på 15 min. ud af de 70 minutters opgivne repertoire (se nedenfor).

Såfremt 1. runde med kammermusik bestås, omfatter 2. runde med akkompagnement (ca. 35 min.) følgende punkter: (se nærmere under Akkompagnement):

 • et ud af det opgivne lied-repertoire censorvalgt program på 15 min.
 • et mindre med instrumentalist indstuderet værk
 • akkompagnement til en koncertsats
 • prima-vista prøve: 1 lied og 1 kortere recitativ-arie/scene
 • transpositionsprøve
Såfremt akkompagnement prioriteres i forhold til kammermusik indeholder 1. runde punkterne 1) 2) 3) og 4) (se nærmere under 1.2.1 Akkompagnement) 

Såfremt 1. runde i akkompagnement bestås, kommer 2. runde i kammermusik til at omfatte ca. 15 min selvvalgt og op til 15 min. censorvalgt repertoire ud af det opgivne. 

Kravene i hver af de tre discipliner beskrives nærmere i det følgende:

Akkompagnement

1. Af et 35 - 40 min. med vokalist(er) forud indstuderet sangrepertoire repræsenterende 4 forskellige stilperioder udvælger censorerne 15 - 20 min. til fremførelse ved optagelsesprøve. De censorvalgte opgaver meddeles ansøgeren 8 dage før prøven.

2. Der opgives et mindre med instrumentalist forudindstuderet værk for soloinstrument og ledsagende klaver af omfang som Weber/Piatigorski: Adagio og Rondo for cello og klaver.

3. Der akkompagneres til en koncertsats af omfang som Dvorák: Cellokoncert, 1. sats, for-, mellem- og efterspil helt ud. Opgaven meddeles 1 uge inden prøven, og instrumentalsolisten forudsættes at beherske solostemmen så godt, at der bliver tale om et ekstemporalakkompagnement (d.v.s. uden forudgående prøve).

4. Prima vista prøve (med 20 min. forberedelse).

Med tilstillet sanger akkompagneres til 1 romance/lied og 1 opera- eller oratoriearie af sværhedsgrad som:
 • F. Schubert: Schlummerlied. 
 • C. Debussy: Romance. 
 • R. Wagner: Siegmunds "Winterstürme" fra Valkyrien, 1. akt. 
 • G. Verid: Tenorsoloen "Ingemisco Tamquam Tremo" fra Requiem. 

5. Transporneringsprøve med 10 min. forberedelse.  En tilstillet sanger akkompagneres til en romance/lied som f.eks.: 

 • F. Schubert: Liebeslauschen, bd, III, s. 151. Ed. Peters, transponeret ½ tone fra A til As.

Kammermusik

Der opgives mindst 3 indstuderede kammermusikværker fra 3 forskellige stilperioder fra og med den wienerklassiske af en samlet spilletid på ca. 70 min. Det ene af værkerne skal være for en anden besætning, f.eks. med træblæsere eller for 2 klaverer, såfremt de resterende værker er violinsonater/klavertrioer/klaverkvartetter o.s.v.

Eksempler på repertoirets art og sværhedsgrad: 

 • L. van Beethoven: Sonate c-mol, op. 30, nr. 2, for klaver og violin.
 • J. Brahms: Klarinettrio.
 • S. Prokofief: Violinsonate. op. 80.
 • C. Debussy: En blanc et noir for 2 flygler.
Af det opgivne repertoire vælger ansøgeren selv ca. 10 min. og censorerne ca. 15 - 20 min. Censorvalget meddeles 8 dage inden optagelsesprøven. 

Repetition

Generelt: Ved alle prøver med vokalist(er) lægges der vægt på, at instruktionen bør omfatte såvel tekstbehandling, korrektion af eventuelle fejl og intonation som anvisninger angående vejrtrækninger, frase- og formfornemmelse og dramatisk udtryk, alt afhængigt af sangerens beherskelse af stoffet.

1. Prima vista repetition (med 30 min. forberedelse).

Med tilstillet sanger/tilstillede sangere gennemgår ansøgeren 1 romance/lied samt et recitativ + arie fra oratorium/opera af sværhedsgrad som f.eks.:

 • F. Schubert: Delphine op. 124, nr, 1, bd, III, s, 126, ED. Peters.
 • F. Fauré: Af Poème d´un jour: Rencontre.
 • A. Berg: Af Vier Lieder op. 2, nr. 1: Der Glühende.
 • G. Verdi: Requiem: Mezzosopransolo "Liber Scriptus".
 • W. A. Mozart: Don Giovanni: et afsnit af Donna Elviras recitativ og arie fra 2. akt: In quali eccessi, o numi.
2. Repetition med mindre ensembler (1 dags forberedelse). 1 opgave med tilstillet vokalduet eller -terzet, f.eks.:
 • W. A. Mozart: Figaros bryllup, terzet nr. 13.
 • Schumann: Af Spanisches Liederspiel op. 74: en af duetterne for sopran-alt.

Herunder instruering af en vokalstemme alene i et ensemble/en korsats, med nødvendige stikreplikker.

3. Repetition med instrumentalist. 

Med tilstillet instrumentalist spilles en sats af en instrumentalkoncert som f.eks. A. Dvorák: Cellokoncert. Orkestermellemspillene spilles fuldt ud.

Opgaven meddeles 1 uge inden prøven, og instrumentalsolisten forudsættes at beherske solostemmen så godt, at der bliver tale om et ekstemporalakkompagnement (d.v.s. uden forudgående prøve).

4. Transpositionsprøve (ca. 10 min. forberedelse).

Med tilstillede sangere akkompagneres en romance/lied som f.eks. Schubert: Liebeslauschen, bd. III, s. 151, transponeret fra A til As.