Brass

Messingblæsere

Trompet, horn, basun, euphonium og tuba

Du kan vælge optagelsesprøven på flere niveauer på konservatoriet: 

Bacheloruddannelsen

Optagelsesprøven består af følgende dele: 

Hovedfag (varighed 30 min. inkl. votering)

Ved udfyldning af ansøgningsskemaet skal du aflevere en repertoireliste over de valgte værker, som vil blive fremført under optagelsesprøven. Hovedfagsprøven består af disse tre typer prøver: 

1. Bundne/selvvalgte opgaver, etuder, skalaer

 • Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i én oktav spillet legato og staccato (to oktaver for tuba).
 • Bundne og selvvalgte opgaver, alt afhængig af instrument:
Trompet
 • Fra P.-Fr. Clodomir: 70 Little Studies, op. 158 (IMC 1389), én af følgende etuder: nr. 63, 64, 65 eller 66
 • Hummel: Koncert i Es-dur 1. sats
 • Selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. Thorvald Hansen: Romance og Scherzo eller H. Busser: Andante et Scherzo (1911)
Horn
 • En etude af C. Kopprasch
 • C. Saint-Saëns: Romance, F-dur
 • Selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. L. Cherubini: 1. sonate
Euphonium
 • En etude af Marco Bordogni efter eget valg
 • J. B. Senaillé: Introduktion og allegro spiritoso
 • Selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. 2. sats af J. Horovitz: Euphoniumkoncert
Basun Tenorbasun:
 • R. Müller: Technische Studien, bd. 3, nr. 10, i g-mol
 • Rimskij Korsakov: Basunkoncert, 1. og 2. sats 
 • Selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. Alexandre Guilmant: Morceau Symphonique
Basbasun:
 • L. Gillis: 70 Progressive Etudes for the Modern Bass Trombonist, nr. 51 og 52
 • Lebedev: Koncert, til og med kadencen
 • Selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. en eller flere satser fra en sonate af J.E. Galliard
Tuba
 • 2 etuder, én fra hver af følgende samlinger: M. Bordogni (Roberts): 43 Bel Canto Studies og C. Kopprasch: 60 ausgewählte Etüden, bd. 1, nr. 1-30
 • E. Gregson: Tubakoncert 1. sats
 • Selvvalgt opgave af sværhedsgrad som Troje Miller: Sonatine Classica

2. Tilstillet opgave

En tilstillet opgave sendes til ansøgerens e-mailadresse 7 dage før optagelsesprøven. 

3. Prima vista-spil

Du vil blive præsenteret for et stykke musik, der skal spilles prima vista.
Tenorbasun vil blive prøvet i bas- og tenornøgle. Basbasun vil blive prøvet i basnøgle. Euphonium prøves efter eget valg i basnøgle eller G-nøgle i Bb. Trompet vil endvidere blive prøvet i transponering i A og C. Horn vil endvidere blive prøvet i tranponering i Eb.

Karaktergivning

Der gives tre særskilte karakterer. Én for hver af ovenstående prøver. Den samlede hovedfagsprøve er kun bestået, hvis du mindst har opnået karakteren 02 i alle prøver. Er hovedfagsprøven bestået, går ansøgeren videre til prøver i almene fag. Disse prøver er ens for samtlige bacheloruddannelser.

Kandidatuddannelsen 

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve. 

Ansøgeren skal fremføre, alt efter instrument:

Trompet 1. sats af Haydns trompetkoncert spillet på Bb-trompet
+ selvvalgt opgave af 5-7 min. varighed
Horn 1. sats fra en af Mozarts hornkoncerter
+ selvvalgt opgave af 5-7 min. varighed
Euphonium 1. sats af Joseph Horowitz' euphoniumkoncert
+ selvvalgt opgave af 5-7 min. varighed
Basun

Tenorbasun: 1. og 2. sats af Ferdinand Davids Basunkoncert 
+ selvvalgt opgave af 5-7 min. varighed

Basbasun: Lebedev: Koncert, til og med kadencen
+ selvvalgt opgave af 5-7 min. varighed

Tuba 1. sats af Ralph Vaughan Williams’ tubakoncert
+ selvvalgt opgave af 5-7 min. varighed

Prøvens varighed maks. 20 minutter (inkl. votering 30 min.). 

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af to interne censorer. Prøven kan afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

Solistuddannelsen

Prøvens forløb, bedømmelse og indhold

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve, der afvikles i to runder. Hvis du søger uddannelsesretningen Solist Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed eller Solist med Undervisningskompetence (videregående niveau), skal du efterfølgende til en 3. runde i din valgte uddannelsesretning. Læs mere om de forskellige uddannelsesretninger og indholdet af prøverne her.

I 1. runde skal du fremføre et program af 20 minutters varighed. 

Et optagelsesudvalg bedømmer præstationen med "bestået/ikke bestået". 

Hvis du består 1. runde, fortsætter du til 2. runde, der afvikles så hurtigt som muligt efter 1. runde. De to runder kan afholdes på forskellige dage. 

I 2. runde skal du fremføre et program af 30 minutters varighed. Runden afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

1. runde

Du opgiver følgende til denne runde, alt afhængig af instrument:

Heraf vælger de interne censorer ca. 10 minutters program, som du kan få oplyst i studieadministrationen ugedagen inden optagelsesprøven.

Trompet
 • Pligtstykke: Haydn: Koncert 1. og 2. sats spillet på B-trompet
Du skal også opgive følgende værker: 
 • Tartini: Koncert i D-dur spillet på piccolotrompet
 • Honegger: Intrada spillet på C-trompet
Horn
 • Pligtstykke: W. A. Mozart, koncert nr. 2
Du skal også opgive følgende værker: 
 • P. Hindemith: Sonate for horn (i F) og klaver 1. sats
 • R. Strauss: Koncert nr. 1, 1. sats
 • N. V. Bentzon: Sonate, 1. sats
Euphonium
 • Pligtstykke: J. Horowitz: 1. og 2. sats af koncert.
Du skal også opgive følgende værker:
 • Albert Dupuy: Solo de Concours
 • Bach: Præludium, sarabande og gigue af cellosuite nr. 2
 • Torstein Aagaard-Nielsen: "Svart Ren"
Basun Tenorbasun
 • Pligtstykke: F. David: Basunkoncert 1. og 2. sats.
Du skal også opgive følgende værker:
 • Mozart: Koncert for altbasun
 • Rabe: Basta
 • Tomasi: Koncert for basun
Basbasun
 • Pligtstykke: Lebedev: Koncert
Du skal også opgive følgende værker:
 • Bach: Præludium fra d-moll suite
 • Premru: Prelude and Dance
 • Müller: Introduktion, koral, variationer og fuga
Tuba
 • Pligtstykke: Vaughan Williams: Koncert
Du skal også opgive følgende værker:
 • Penderecki: Capriccio
 • William Craft: Encounter II

 

2. runde (30 minutter) 

Du skal opgive 50 minutters musik, som skal indeholde værker fra mindst 4 stilperioder, hvoraf mindst ét værk skal være skrevet efter 1945. 
De interne censorer vælger heraf 30 minutters musik, som du kan få oplyst i studieadministrationen ugedagen inden optagelsesprøvens 1. runde. 

Eksempler på værker til 2. runde:

Trompet
 • Jolivet: Concertino
 • H. Tomasi: Concerto.
 • Charles Chaynes: Koncert
Horn
 • Strauss: Koncert nr. 2
 • Haydn: Koncert nr. 2
 • Sigurd Berge: Hornlokk
Euphonium
 • Brian Bowen: Euphonimum Music
 • Gordon Jacob: Fantasia
 • Lars Graugaard: Koncert
 • Gaillard: Sonate nr. 5
Basun Tenorbasun
 • Gunnar de Frumerie: Basunkoncert
 • Nina Rota: Basunkoncert
 • Axel Jørgensen: Suite
 • Launy Grøndahl: Basunkoncert
 • Berio: Sequenza V
 • Albrechtsberger: Koncert for altbasun
 • Paul Creston: Basunkoncert
Basbasun
 • Ciekmann: Koncert
 • Bozza: New Orleans
 • Sven David Sandström: Inside
Tuba
 • Trygve Madsen: Sonate
 • Ole Schmidt: Koncert
 • Hindemith: Sonate
 • Edvard Gregson: Alarum