Optag og COVID-19

DKDM afvikler optagelsesprøver for bachelor- og kandidatuddannelserne i januar 2021 under hensyntagen til nuværende og eventuelle strammerede COVID-19-restriktioner

Vi henviser til den officielle danske hjemmeside for information om COVID-19 i Danmark og indrejse.
Bemærk, at en optagelsesprøve anses som et anerkendelsesværdigt formål i forbindelse med indrejse i Danmark.

DKDM afvikler optagelsesprøver for bachelor- og kandidatuddannelserne i januar 2021 under hensyntagen til nuværende og eventuelle strammerede COVID-19-restriktioner.

Regler for hovedfagsprøver

1) Alle ansøgere med dansk adresse/længerevarende ophold i Danmark deltager i optagelsesprøve på normale vilkår som beskrevet på hjemmesiden. Eventuelle prima vista opgaver udgår. Der prøves stadig i eventuelle beskrevne tilstillede opgaver. Hvis yderligere nedlukning i Danmark umuliggører afholdelse af fysiske optagelsesprøver, følges retningslinjer under pkt. 2 også for ansøgere med dansk adresse/længerevarende ophold i Danmark.

2) Alle ansøgere med adresse uden for Danmark afleverer en videooptagelse af det repertoire, der efterspørges ved i beskrivelsen af den normale optagelsesprøve. Dog udgår eventuelle prima vista opgaver.

Se yderligere information om afviklingen af optagelsesprøver i januar 2021 her (pdf).

Du kan finde yderligere information optagelsesprøven i det almene fag (bachelor): Hørelære og teori her (pdf).

Senest den 11. december vil alle ansøgere få yderligere information om afholdelsen af optagelsesprøverne i januar 2021 samt information om, hvor og hvornår videoerne skal uploades. Sidste fristen for aflevering bliver i januar 2021.